Jedna koncepcja, wielu wygranych

Korzyści dla pracowników

Rośnie motywacja, atmosfera w pracy ulega poprawie. Dostosowanie stanowisk pracy do osób wykonujących poszczególne zadania robocze, pozwala uniknąć zbędnych obciążeń, szkodliwego wpływu na zdrowie czy efektów przemęczenia. To samo dotyczy procedur roboczych.

Korzyści dla klientów

Szybsza realizacja zamówień, mniej błędów – na przykład dzięki optymalizacji stanowisk pracy, już w obszarze przyjmowania towarów.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Redukcja kosztów, minimalizacja przestojów i błędów przy jednoczesnym wzroście produktywności pracowników – na przykład w wyniku mniejszej liczby przypadków przemęczenia.  

Przegląd korzyści:

  • Zwiększenie produktywności i jakości

  • Mniejsze obciążenie fizyczne, większy komfort pracowników

  • Potwierdzona praktyczność rozwiązań

  • Wyraźne korzyści finansowe

  • Redukcja zbędnych czynności

  • Zmniejszenie liczby błędów

  • Krótszy czas realizacji zleceń

  • Unikanie oddziaływań szkodliwych dla zdrowia

  • Zmniejszenie zapadalności na choroby

[---Error_NoJavascript---]