Przegląd korzyści

  • Punkt styku działań człowieka z pracą maszyny zoptymalizowany pod kątem ergonomii

  • Wyeliminowanie manualnego podnoszenia na stanowisku pracy dzięki zastosowaniu nożycowych stołów podnośnych

  • Dostawy towarów na paletach bezpośrednio do stanowiska pracy

  • Specjalne maty do pracy stojącej redukują obciążenie pracownika

  • Przyjmowane towary i pojemniki magazynowe są na stanowisku pracy ustawione możliwie blisko siebie

  • Przemyślana gospodarka odpadami (częstotliwość usuwania): starych kartonów (dedykowany przenośnik), tworzyw sztucznych i odpadów ogólnych (zintegrowane pojemniki na odpady)

  • Wszędzie, gdzie to możliwe, grawitacyjne przepływy materiałów

  • Graficzne wskazówki i instrukcje do procesów przyjmowania towarów do magazynu zapewniane przez odpowiednie oprogramowanie

  • Funkcja dodatkowa: wprowadzanie do magazynu zwrotów z rynku farmaceutycznego

[---Error_NoJavascript---]