Work Station

Stanowiska przyjmowania towarów

Stanowiska przyjmowania towarów to miejsca, w których stykają się zewnętrzne i wewnętrzne procesy zaopatrzenia towarowego. Tutaj towary są dostarczane, kontrolowane i przygotowywane do składowania, a także przepakowywane do pojemników magazynowych.

Na stanowisku przyjęcia towary przekładane są na stół roboczy z boku, ze stanowiska paletowego o elektrycznie regulowanej wysokości. Zgodnie z pomocniczymi poleceniami graficznymi wyświetlanymi na ekranie, pracownik skanuje kody kreskowe, aby wprowadzić produkty do systemu magazynowego. Następnie towary są przepakowywane do pojemników magazynowych. W celu przetransportowania do miejsca składowania pojemniki są zsuwane na taśmę przenośnika znajdującą się na wysokości stołu. Inny przenośnik odprowadza puste kartony. Wyposażenie stanowiska przyjmowania towarów uzupełniają zintegrowane pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych i odpady ogólne, a także tłumiące wibracje maty do pracy na stojąco.

Duża liczba czynności, niskie obciążenie pracownika

Ten model stanowiska roboczego, mimo dużej liczby czynności, w niewielkim stopniu obciąża pracownika. Dzięki optymalizacji stanowiska pod kątem ergonomii wprowadzanie różnych towarów do magazynu może być prowadzone z dużą szybkością i w sposób maksymalnie bezpieczny dla produktów. Stanowiska pracy stworzone przez SSI SCHÄFER są zawsze dostosowywane do ludzi – nigdy odwrotnie. Nasze rozwiązania pozwalają osiągnąć nawet o 20% większą produktywność.

Dodatkowo to stanowisko pracy zaprojektowane przez SSI SCHÄFER oferuje również dodatkową funkcję w postaci możliwości szybszego wprowadzania do magazynu zwrotów.

WYDAJNE PRZYJĘCIE TOWARÓW DO MAGAZYNU

  • Punkt styku działań człowieka z pracą maszyny zoptymalizowany pod kątem ergonomii

  • Wyeliminowanie manualnego podnoszenia na stanowisku pracy dzięki zastosowaniu nożycowych stołów podnośnych

  • Dostawy towarów na paletach bezpośrednio do stanowiska pracy

  • Specjalne maty do pracy stojącej redukują obciążenie pracownika

  • Przyjmowane towary i pojemniki magazynowe są na stanowisku pracy ustawione możliwie blisko siebie

  • Przemyślana gospodarka odpadami (częstotliwość usuwania): starych kartonów (dedykowany przenośnik), tworzyw sztucznych i odpadów ogólnych (zintegrowane pojemniki na odpady)

  • Wszędzie, gdzie to możliwe, grawitacyjne przepływy materiałów

  • Graficzne wskazówki i instrukcje do procesów przyjmowania towarów do magazynu zapewniane przez odpowiednie oprogramowanie

  • Funkcja dodatkowa: wprowadzanie do magazynu zwrotów z rynku farmaceutycznego

Jak mogę Ci pomóc?