Kompletacja zamówień

Zarówno w magazynach, jak i w centrach dystrybucyjnych kompletacja zamówień należy do najbardziej kosztownych i pracochłonnych procesów. Dlatego opracowaliśmy wiele różnych systemów kompletacji, które ograniczają liczbę ręcznie wykonywanych czynności, dzięki czemu wszystkie zadania wykonywane są szybciej i wydajniej.

WIĘCEJ

FLEXIBLE PICKING SOLUTIONS FOR EVERY INDUSTRY SECTOR

Products and solutions for manual, semi- and automated picking.

[---Image_alt---] Picking of hanging garments with RFID scanner [DAM:IMAGE:PL:1071]

Kompletacja zamówień

Kompletacja manualna

[---Image_alt---] Batch Pick’n Scan Sorter [DAM:IMAGE:PL:1058]

Kompletacja zamówień

Kompletacja częściowo zautomatyzowana

[---Image_alt---] A-Frame [DAM:IMAGE:PL:1767]

Kompletacja zamówień

Kompletacja automatyczna

JAK MOGĘ CI POMÓC?

[---Error_NoJavascript---]