Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Kompletacja zamówień

Zarówno w magazynach, jak i w centrach dystrybucyjnych kompletacja zamówień należy do najbardziej kosztownych i pracochłonnych procesów. Dlatego opracowaliśmy wiele różnych systemów kompletacji, które ograniczają liczbę ręcznie wykonywanych czynności, dzięki czemu wszystkie zadania wykonywane są szybciej i wydajniej.

WIĘCEJ

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE KOMPLETACJI DLA KAŻDEGO SEKTORA PRZEMYSŁU

Produkty i rozwiązania do manualnej, pół- i zautomatyzowanej kompletacji.

Picking of hanging garments with RFID scanner

Kompletacja zamówień

Kompletacja manualna

Batch Pick’n Scan Sorter

Kompletacja zamówień

Kompletacja częściowo zautomatyzowana

A-Frame

Kompletacja zamówień

Kompletacja automatyczna

Jak mogę Ci pomóc?