Przegląd korzyści:

  • Wysoka produktywność w okresach szczytowego obciążenia pracą

  • Duże oszczędności poprzez uniknięcie czasochłonnego komisjonowania ręcznego

  • Stała, wysoka jakość i niezawodność również w okresach szczytowego obciążenia pracą

  • Efektywne wykorzystanie przestrzeni dzięki dużej gęstości składowania produktów

  • Prosta konserwacja dzięki elastycznie formowanym kanałom produktów

  • Wysoka przepustowość

  • Minimalizacja ilości błędów

  • Łatwa integracja z już istniejącymi systemami

  • Doskonałe możliwości rozbudowy systemu dzięki konstrukcji modułowej

  • Optymalizacja wykorzystania pracy ludzi poprzez uzupełnianie zapasów w okresach słabego ruchu i w pełni automatyczne komisjonowanie w okresach szczytowego obciążenia

[---Error_NoJavascript---]