Przegląd korzyści

 • Magazynowanie towarów świeżych w wymaganej temperaturze: składowanie oraz identyfikacja lub monitorowanie produktów i inwentaryzacja nie wymagają znakowania towarów za pomocą kodów kreskowych lub transponderów

 • Zwiększenie szybkości dostawy dzięki automatyzacji całego procesu (dostawy tego samego/następnego dnia)

 • Minimalizacja obciążenia pracą personelu dzięki automatyzacji procesów

 • Do stosowania w chłodniach i mroźniach

 • Minimalizacja uszkodzeń lub utraty produktów i tym samym liczby zwrotów dzięki sterowanej komputerowo paletyzacji wykonywanej przez roboty, zoptymalizowanej pod kątem objętości i stabilności palet

 • Obsługa od 30 000 do 300 000 opakowań zbiorczych dziennie

 • Redukcja kosztów energii i spedycji dzięki maksymalnemu wykorzystaniu powierzchni ładunkowych i optymalizacji tras

 • Minimalna liczba błędów podczas kompletacji w systemie Machine Vision Technology

 • Pełna przejrzystość i identyfikowalność

 • SPPG: oblicza optymalny schemat pakowania (zoptymalizowany pod kątem objętości, według klas produktów)

 • Dostawy produktów w formie przyjaznej dla sklepu

 • Obliczenia schematu pakowania można elastycznie dostosowywać (do artykułów małych lub dużych i prostych lub złożonych)

 • Łatwa rozbudowa o indywidualne procesy i reguły pakowania

[---Error_NoJavascript---]