Schäfer Case Picking (SCP)

Kompletna automatyzacja jako całościowe podejście

Schäfer Case Picking (SCP) to zintegrowane, modułowe i łatwo rozszerzalne rozwiązanie systemowe do automatycznej kompletacji dostaw dla sektora handlowego. W ramach SCP firma SSI SCHÄFER oferuje w pełni zautomatyzowaną koncepcję kompletowania produktów odpowiednio do potrzeb poszczególnych placówek odbiorcy.

Koncepcja Schäfer Case Picking

Uwzględniając wszystkie etapy, począwszy od przyjęcia towaru, poprzez depaletyzację, buforowanie, kompletowanie, sekwencjonowanie aż do wydania towaru, koncepcja ta zapewnia liczne korzyści wpływające na zwiększenie wydajności i tym samym redukcję kosztów w całym łańcuchu logistycznym:

 • innowacyjna optyczna kontrola bez konieczności stosowania dodatkowego systemu identyfikacji w postaci np. kodów kreskowych czy transponderów

 • manualne lub automatyczne doprowadzanie produktów z magazynu (wózkami widłowymi lub układnicami)

 • zautomatyzowana depaletyzacja palet produkcyjnych warstwa po warstwie

 • automatyczne składowanie tranzytowe tac w dynamicznych systemach buforowania

 • automatyczna kompletacja i sekwencjonowanie pojedynczych artykułów odpowiednio do poszczególnych placówek odbiorcy (opakowania zbiorcze)

 • automatyczna paletyzacja z wykorzystaniem robotów i zabezpieczeniem palety (palety lub kontenery rolkowe)

Inteligentna rejestracja produktów w systemie Machine Vision Technology

Do automatycznej paletyzacji i depaletyzacji niezbędne są różne moduły oprogramowania. Moduł „Machine Vision” stworzony przez SSI SCHÄFER sprawia, że roboty stają się inteligentne i lepiej nadają się do zastosowań w intralogistyce. Moduł ten umożliwia robotom rozpoznawanie obiektów oraz precyzyjny dostęp do towaru. W połączeniu ze zintegrowanym przetwarzaniem obrazów 3D, oprogramowanie to zapewnia stałe monitorowanie i możliwość wyświetlania procesu identyfikacji na monitorach. Odwołując się do danych wzorcowych, system rozpoznaje również wszelkie odstępstwa od normy. Do sterowania robotami i rejestracji przepływających produktów używane są zintegrowane kamery 3D.

SCHÄFER CASE PICKING (SCP): AUTOMATYCZNA KOMPLETACJA DOSTAW W HANDLU

Moduł Schäfer Pack Pattern Generator (SPPG) przetwarza w locie dane pozyskiwane przez system Machine Vision. SPPG to jeden z modułów naszego własnego oprogramowania logistycznego WAMAS®, który tworzy schematy pakowania zoptymalizowane objętościowo, stabilne i dostosowane do potrzeb poszczególnych placówek odbiorcy. Wykorzystując inteligentny algorytm pakowania, system ten wylicza schemat pakowania palet lub pojemników i dobiera go do obsługiwanych artykułów. Współpraca robotów oraz oprogramowania SPPG i WAMAS® zapewnia stałą, wysoką jakość pakowania i gwarantuje niezawodne, powtarzalne schematy pakowania. Efekt: palety optymalnie dostosowane do procesu wysyłki przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnej objętości.

W hurtowej dystrybucji produktów spożywczych kompletowanie i formowanie palet z zamówieniami wymaga obsługi szerokiego asortymentu. Moduł SPPG łatwo radzi sobie z tym wyzwaniem dzięki inteligencji kompleksowego, wydajnego systemu informatycznego. Pozwala to uniknąć konieczności sortowania dostawy u odbiorcy docelowego. 

Automatyzacja czynności pozwala zminimalizować udział człowieka w procesie i jednocześnie zwiększyć szybkość dostawy. Ponadto, dzięki zastosowaniu robotów, zmniejszeniu ulega ilość uszkodzeń i strat towarów, co przekłada się na niższą liczbę zwrotów.

Koncepcja SCP jest bardzo elastyczna – można ją łatwo indywidualnie dostosować do wymogów klienta. Standardowe podzespoły są wtedy odpowiednio dostosowywane, tak aby spełnić specyficzne wymagania występujące w obsłudze produktów żywnościowych, nieżywnościowych, mrożonych (dotyczące konkretnej temperatury przechowywania) oraz wszystkich pozostałych towarów handlowych.

 • Magazynowanie towarów świeżych w wymaganej temperaturze: składowanie oraz identyfikacja lub monitorowanie produktów i inwentaryzacja nie wymagają znakowania towarów za pomocą kodów kreskowych lub transponderów

 • Zwiększenie szybkości dostawy dzięki automatyzacji całego procesu (dostawy tego samego/następnego dnia)

 • Minimalizacja obciążenia pracą personelu dzięki automatyzacji procesów

 • Do stosowania w chłodniach i mroźniach

 • Minimalizacja uszkodzeń lub utraty produktów i tym samym liczby zwrotów dzięki sterowanej komputerowo paletyzacji wykonywanej przez roboty, zoptymalizowanej pod kątem objętości i stabilności palet

 • Obsługa od 30 000 do 300 000 opakowań zbiorczych dziennie

 • Redukcja kosztów energii i spedycji dzięki maksymalnemu wykorzystaniu powierzchni ładunkowych i optymalizacji tras

 • Minimalna liczba błędów podczas kompletacji w systemie Machine Vision Technology

 • Pełna przejrzystość i identyfikowalność

 • SPPG: oblicza optymalny schemat pakowania (zoptymalizowany pod kątem objętości, według klas produktów)

 • Dostawy produktów w formie przyjaznej dla sklepu

 • Obliczenia schematu pakowania można elastycznie dostosowywać (do artykułów małych lub dużych i prostych lub złożonych)

 • Łatwa rozbudowa o indywidualne procesy i reguły pakowania

JAK MOGĘ CI POMÓC?

[---Error_NoJavascript---]