Components

System Pick by Light składa się z poniższych elementów:

  • komputer sterujący połączony z systemem nadrzędnym (host, system zarządzania magazynem itp.)

  • kontroler liniowy (liczba kontrolerów odpowiednio do wielkości instalacji)

  • po jednym module z wyświetlaczem na każde miejsce magazynowe

Moduł z wyświetlaczem przekazuje pracownikowi informacje o ilości produktu do pobrania; pobranie  jest potwierdzane  wciśnięciem przycisku kwitowania. Dwa przyciski korekty ilości towaru pozwalają skorygować pobieraną ilość produktu odpowiednio do ilości aktualnie dostępnej na półce.

System Pick by Light można w łatwy sposób zintegrować z  istniejącymi lub dopiero planowanymi procesami i modelami kompletacji. Rozwiązanie to jest szczególnie przeznaczone do stosowania w systemach regałów półkowych lub paletowych.