Pick to Light

Pick by Light i Put to Light

Pick by Light: kompletacja zamówień z wyświetlaczami pod lokacjami składowania

Pick by Light to półautomatyczny system kompletacji zamówień bez użycia papieru. W połączeniu z rozwiązaniami przenośnikowymi oraz naszym sprawdzonym oprogramowaniem do sterowania przepływem materiałów WAMAS® Pick by Light pozwala nie tylko zoptymalizować procesy magazynowe, ale także znacznie obniżyć koszty logistyki. Oprogramowanie umożliwia modyfikowanie parametrów pracy i dzięki temu można je dostosować do indywidualnych potrzeb. Systemu można używać w połączeniu z oprogramowaniem SSI SCHÄFER, lub też jako niezależny system kompletacji zamówień w istniejącym systemie zarządzania magazynem.

 

System Pick by Light SSI SCHÄFER umożliwia praktyczne wyeliminowanie błędów w kompletacji zamówień. Z każdą lokacją magazynową jest skojarzony moduł wyposażony w lampkę, wyświetlacz alfanumeryczny i najmniej jeden przycisk zatwierdzania. Kiedy pojemnik kompletacyjny znajdzie się w pozycji kompletacji, lampka wskazuje pracownikowi prawidłową półkę poprzez jej podświetlenie, a na wyświetlaczu pokazywana jest odpowiednia liczba produktów do pobrania. Pobranie produktów potwierdza się poprzez naciśnięcie przycisku.

Oferujemy trzy indywidualne systemy: 

 • Pick by Light: na każde miejsce pobrania przypadają jeden wyświetlacz i podświetlany przycisk zatwierdzania

 • Multi Light: na każde miejsce pobrania przypada jeden podświetlany przycisk zatwierdzania; jeden centralny wyświetlacz jest obsługuje wiele miejsc pobierania

 • Put to Light: działa podobnie do systemu Pick by Light, jednak podświetlenie nie wskazuje miejsca pobrania produktów, tylko miejsce ich włożenia w podanej ilości.

KRÓTKI CZAS DOSTĘPU I NIEZAWODNA JAKOŚĆ DOSTAW

System Pick by Light składa się z poniższych elementów:

 • komputer sterujący połączony z systemem nadrzędnym (host, system zarządzania magazynem itp.)

 • kontroler liniowy (liczba kontrolerów odpowiednio do wielkości instalacji)

 • po jednym module z wyświetlaczem na każde miejsce magazynowe

Moduł z wyświetlaczem przekazuje pracownikowi informacje o ilości produktu do pobrania; pobranie  jest potwierdzane  wciśnięciem przycisku kwitowania. Dwa przyciski korekty ilości towaru pozwalają skorygować pobieraną ilość produktu odpowiednio do ilości aktualnie dostępnej na półce.

System Pick by Light można w łatwy sposób zintegrować z  istniejącymi lub dopiero planowanymi procesami i modelami kompletacji. Rozwiązanie to jest szczególnie przeznaczone do stosowania w systemach regałów półkowych lub paletowych.

 • Kompletacja zamówień bez użycia papieru

 • Prosta i bezpieczna obsługa

 • Jasne instrukcje dla operatora, zapewniające poprawienie jakości kompletacji zamówień w porównaniu z pobieraniem produktów na podstawie listy kompletacyjnej

 • Elastyczna realizacja zamówień i precyzyjne zarządzanie zapasami

 • Kontrola stanów magazynowych dzięki funkcji inwentaryzacji

 • Krótkie ścieżki kompletacyjne

 • Układ stanowiska w kształcie litery U w celu optymalizacji wydajności kompletacji

 • Maksymalna niezawodność dostaw

 • Kontrola stanów magazynowych dzięki funkcji inwentaryzacji

 • Najwyższa możliwa dostępność systemu dzięki funkcji automatycznej diagnostyki sprzętu

 • Czytelne monitorowanie zamówień

 • Prosta obsługa techniczna

 • Krótkie szkolenie operatora w obsłudze prostego i zrozumiałego systemu

POBIERANIE

Brochure E-Pick EN

Brochure E-Pick EN

1.3 MB
Jak mogę Ci pomóc?