Przegląd korzyści

 • System kompletacji zamówień bez użycia papieru

 • Instrukcje głosowe

 • Wolne ręce

 • Możliwość jednoczesnej realizacji pobrań do różnych zamówień

 • Kompletacja w bezpośrednim powiązaniu z systemem zarządzania magazynem

 • Nieskomplikowane i szybkie wdrażanie systemu do eksploatacji

 • Możliwość elastycznego dostosowywania liczby pracowników

 • Łatwe dostosowanie do wymaganej wydajności kompletacji podczas sezonowych skoków obciążenia pracą

 • Możliwość używania systemu w połączeniu ze skanowaniem kodów kreskowych i wprowadzaniem danych z wykorzystaniem ekranu dotykowego

 • Wzrost wydajności w porównaniu ze stosowaniem urządzeń bezprzewodowych: do 20%

 • Skalowalne i efektywne kosztowo rozwiązanie

[---Error_NoJavascript---]