Dane techniczne

  • W pełni automatyczna identyfikacja i dokumentacja

  • Nadaje się do produktów o masie do 1 kg i wymiarach od 50 x 15 x 10 mm do 300 x 200 x 200 mm

  • Maksymalna przepustowość wynosi 6000 produktów na godzinę (odpowiada to ok. 300 pojemnikom na godzinę)

  • Długość odcinka przenośnika do separacji produktów jest dobierana indywidualnie w zależności od obsługiwanego asortymentu

  • Identyfikacja produktów podczas skanowania z 6 stron przy prędkości 2,5 m/s