Parallel Picking System

Parallel Picking Systems (PPS)

Ekonomiczne rozwiązanie do szybkiej realizacji zamówień 

Szybka realizacja zleceń na często zamawiane produkty o różnych cechach to wymagające zadanie, utrudniające zapewnienie optymalnego przepływu materiałów w magazynie. Jednak nasz półautomatyczny system PPS pozwala mu sprostać, działając przy tym szybko, prosto i wydajnie.

PPS to system kompletacji, w którym poszczególne zamówienia są realizowane równolegle, w trybie manualnym, w modelu „człowiek do towaru”. Umożliwia on pobieranie tych samych artykułów do wielu zamówień równocześnie, a następnie ich rozdzielanie na poszczególne zamówienia dopiero w module napełniania. System wspiera i optymalizuje procesy kompletacji, zwiększa produktywność i zapewnia krótki czas realizacji zamówień.

Wysoka elastyczność, najlepsza ergonomia i efektywność kosztowa zapewniają najlepsze efekty w pracy magazynu. Dzięki zastosowaniu sprawdzonych komponentów technicznych, system równoległej kompletacji idealnie uzupełnia ofertę złożonych systemów kompletacyjnych firmy SSI SCHÄFER. System ten nadaje się w szczególności do:

 • produktów szybko rotujących, które ze względu na swój kształt i cechy opakowania nie pozwalają na kompletację automatyczną

 • produktów średnio i wolno rotujących, których kształt i właściwości pozwalają na kompletację automatyczną, ale są one obsługiwane zbyt rzadko, aby zapewnić opłacalność takich operacji

Pracownicy odpowiedzialni za kompletację otrzymują za pośrednictwem terminali radiowych (RF-Terminal) wszystkie informacje niezbędne do przeniesienia żądanego artykułu z jego nośnika do modułu napełniania. Noszony na ręce terminal radiowy jest połączony ze skanerem pierścieniowym. Dane zamówienia można odczytać bezpośrednio na wyświetlaczu, a wykonanie zadania zatwierdza się na terminalu radiowym. Komunikację radiową z komputerem liniowym zapewnia punkt dostępowy. Aby ułatwić kompletację, oprócz terminali radiowych zastosować można także systemy Pick by Voice lub Pick by Light

Płynna współpraca wszystkich elementów 

SSI SCHÄFER dostarcza do systemu równoległej kompletacji również inne komponenty: od pojemników, poprzez podzespoły techniczne, po oprogramowanie sterujące. Nasze wieloletnie doświadczenie zapewnia przy tym szybką realizację projektu i płynną współpracę wszystkich elementów systemu.

HIGH THROUGHPUT AND MORE EFFICIENCY

Throughput with 600 lines per hour and greater efficiency than conventional picking systems with only one operator.

Parallel Picking System

Kilku operatorów może jednocześnie kompletować różne zamówienia, używając jednego modułu napełniania. Nasz system równoległej kompletacji zapewnia wyższą przepustowość (600 linii na godzinę) oraz większą efektywność w porównaniu z typowymi systemami kompletacji tylko z jednym operatorem. Inteligentne instrukcje kierujące pracą operatora zapewniają wysoką jakość kompletacji oraz niską liczbę błędów.

W systemie równoległej kompletacji zamówieniami zarządza, steruje i kontroluje oprogramowanie logistyczne WAMAS®. Optymalizację zapewnia komputer sterujący magazynem. Poszczególne zlecenia są przekazywane do wykonania równolegle do poszczególnych sektorów. Duży wzrost wydajności zapewniany jest przez m.in. efektywne zestawianie ze sobą wybranych zamówień (tworzenie partii).

Parallel Picking System
 • Najkrótszy możliwy czas realizacji zamówień dzięki ich równoległemu przetwarzaniu

 • System odpowiedni do: produktów szybko rotujących, które ze względu na swój kształt nie pozwalają na kompletację automatyczną, lub średnio i wolno rotujących, które są obsługiwane zbyt rzadko, by opłacało się używać do tego systemów automatycznych

 • Rozmiary produktów do 280 x 230 x 200 mm, pojemność przegrody do 18 l

 • Efektywne przetwarzanie zamówień dzięki ich optymalizacji przez oprogramowanie

 • Wysoka wydajność kompletacji i optymalizacja tras magazynowych dzięki zestawianiu partii produktów

 • Wydajność do 600 linii na godzinę

 • Wysoka jakość stanowisk pracy w strefie kompletacji dzięki zastosowaniu zasad ergonomii

 • Wydajne wykorzystanie zasobów

 • Bardziej przejrzysty i prościej zorganizowany przebieg kompletacji

 • Krótki czas przyuczania i wysoka jakość kompletacji dzięki inteligentnym instrukcjom kierującym pracą operatora; system przyjazny dla użytkownika

 • Obszary zastosowania: farmaceutyki i kosmetyki, branża odzieżowa, przemysł, sprzedaż detaliczna i hurtowa

 • Niski koszt inwestycji

Jak mogę Ci pomóc?