Parallel Picking System

Przegląd korzyści

 • Najkrótszy możliwy czas realizacji zamówień dzięki ich równoległemu przetwarzaniu

 • System odpowiedni do: produktów szybko rotujących, które ze względu na swój kształt nie pozwalają na kompletację automatyczną, lub średnio i wolno rotujących, które są obsługiwane zbyt rzadko, by opłacało się używać do tego systemów automatycznych

 • Rozmiary produktów do 280 x 230 x 200 mm, pojemność przegrody do 18 l

 • Efektywne przetwarzanie zamówień dzięki ich optymalizacji przez oprogramowanie

 • Wysoka wydajność kompletacji i optymalizacja tras magazynowych dzięki zestawianiu partii produktów

 • Wydajność do 600 linii na godzinę

 • Wysoka jakość stanowisk pracy w strefie kompletacji dzięki zastosowaniu zasad ergonomii

 • Wydajne wykorzystanie zasobów

 • Bardziej przejrzysty i prościej zorganizowany przebieg kompletacji

 • Krótki czas przyuczania i wysoka jakość kompletacji dzięki inteligentnym instrukcjom kierującym pracą operatora; system przyjazny dla użytkownika

 • Obszary zastosowania: farmaceutyki i kosmetyki, branża odzieżowa, przemysł, sprzedaż detaliczna i hurtowa

 • Niski koszt inwestycji

[---Error_NoJavascript---]