Parallel Picking System

Wysoka przepustowość i maksymalna jakość kompletacji

Kilku operatorów może jednocześnie kompletować różne zamówienia, używając jednego modułu napełniania. Nasz system równoległej kompletacji zapewnia wyższą przepustowość (600 linii na godzinę) oraz większą efektywność w porównaniu z typowymi systemami kompletacji tylko z jednym operatorem. Inteligentne instrukcje kierujące pracą operatora zapewniają wysoką jakość kompletacji oraz niską liczbę błędów.

W systemie równoległej kompletacji zamówieniami zarządza, steruje i kontroluje oprogramowanie logistyczne WAMAS®. Optymalizację zapewnia komputer sterujący magazynem. Poszczególne zlecenia są przekazywane do wykonania równolegle do poszczególnych sektorów. Duży wzrost wydajności zapewniany jest przez m.in. efektywne zestawianie ze sobą wybranych zamówień (tworzenie partii).

[---Error_NoJavascript---]