Różne wersje systemu do różnych potrzeb

W ofercie pojemników mamy do wyboru:

  • Pojemniki stożkowe: możliwość ustawienia w stos tylko z pokrywą, puste pojemniki bez pokrywy można wkładać jeden w drugi

  • Pojemniki stożkowe z drążkami: możliwość wkładania jeden w drugi lub układania w stos z użyciem blokowanego w drążka.

  • Pojemniki obrotowe ustawiane w stos: pojemniki pełne można ustawiać w stos z pokrywą lub bez niej, puste można po obróceniu ich o 180° wkładać jeden w drugi.

[---Error_NoJavascript---]