Tace

Praktyczne składowanie różnych nośników ładunków

W automatycznych magazynach małych ładunków i w transporcie na przenośnikach często potrzebne są tace o specjalnych właściwościach. Takie właśnie są tace SSI SCHÄFER. Obsługują wszystkie nośniki ładunków z tworzywa sztucznego, stali i kartonu, których wymiary zewnętrzne są mniejsze niż ustalona dla danego systemu wielkość obiektów magazynowych. Pozwala to wprowadzać takie ładunki na tacach bezpośrednio do magazynu bez potrzeby dodatkowego przeładunku.

Jedną z największych zalet polipropylenu, czyli tworzywa, z którego wykonane są tace, jest niewrażliwość na większość kwasów, olejów i ługów. Dodatkowo materiał ten tłumi dźwięki poruszania się tac po przenośnikach, co umożliwia bardziej cichy transport pojemników. 

TRAYS ARE DESIGNED TO TRANSPORT VARIOUS LOAD CARRIERS

Trays are transporting items made of plastic, steel and cardboard.

  • Tace: z różnymi opcjami podziału miejsca do procesów zarówno automatycznych, jak i manualnych (zastosowany materiał podlega w całości recyklingowi)

  • Optymalny, cichy transport przenośnikowy

  • Wysoka stabilność kształtu

  • Możliwość obsługi z użyciem manipulatorów (wózki widłowe, chwytaki itp.)

  • Kody kreskowe i RFID można umieszczać w dobrze zabezpieczonych miejscach

JAK MOGĘ CI POMÓC?