Vertical Storage Lift LogiMat SLL

Automatyczne magazyny małych ładunków

Magazynowanie towarów na niedużej przestrzeni i w pełni automatyczne działanie

Automatyczne magazyny małych ładunków pozwalają wydajnie przechowywać szeroką gamę artykułów w pojemnikach, kartonach lub na tacach. Zajmują przy tym relatywnie niewielką powierzchnię, ponieważ maksymalnie wykorzystują pełną dostępną wysokość pomieszczenia. Sterowane przez oprogramowanie operacje wprowadzania towarów do magazynu i pobierania ich stamtąd są realizowane przez układnice lub wózki wahadłowe. Automatyczny magazyn małych ładunków jest połączony ze stanowiskami komisjonowania za pomocą odpowiednio dobranych przenośników lub bezobsługowego systemu transportowego.

Automatyczne magazyny małych ładunków i pasujące do nich nośniki towarów dostępne w jednym miejscu  

SSI SCHÄFER jest jednym z niewielu wyspecjalizowanych dostawców automatycznych magazynów części drobnych oferujących oprócz regałów i układnic także odpowiednie nośniki towarów. Tym samym zapewniamy wszystkie elementy z jednego źródła. Daje nam to elastyczność pozwalającą realizować najróżniejsze projekty systemów, w tym rozwiązania specjalne, na bazie własnych produktów.

AUTOMATYCZNE MAGAZYNY MAŁYCH ŁADUNKÓW: SKALOWALNE SYSTEMY DO DYNAMICZNEGO MAGAZYNOWANIA CZĘŚCI DROBNYCH

 • umożliwiają stosowanie różnych maszyn magazynowych w zależności od konkretnych wymagań,

 • umożliwiają magazynowanie na jednym lub wielu miejscach magazynowych, w drugim przypadku również w systemie półkowym, np. składowanie kartonów,

 • obsługują różne opcje głębokości magazynowania – w jednym rzędzie lub w wielu rzędach,

 • dostępne są warianty z wieloma pionowymi płaszczyznami funkcjonalnymi i układnicami umieszczanymi jedna nad drugą w celu zapewnienia jeszcze większej efektywności.

 • Integracja składowania w systemie kanałowym

 • W pełni automatyczne działanie z wykorzystaniem układnic lub wózków transferowych

 • Optymalne wykorzystanie przestrzeni: więcej wolnego miejsca w budynku magazynowym, niższe koszty budowy nowych obiektów

 • Krótki czas dostępu i dostawy, istotny zwłaszcza w e-handlu

 • Wysoka dynamika i wysokie obroty przy dużej różnorodności produktów

 • Różne wersje: w zależności od wybranych nośników produktów i wymaganej szybkości pracy można zwiększać gęstość magazynowania towarów lub minimalizować koszty regałów  

 • Magazynowanie na jednym lub wielu miejscach magazynowych, w jednym lub w wielu rzędach, możliwość zastosowania magazynowania kanałowego

 • dostępne są warianty z wieloma pionowymi płaszczyznami funkcjonalnymi i układnicami umieszczanymi jedna nad drugą w celu zapewnienia jeszcze większej efektywności

AUTOMATED MINILOAD SYSTEM

Jak mogę Ci pomóc?