Automatyczne magazyny małych ładunków SSI SCHÄFER to systemy uniwersalne

  • umożliwiają stosowanie różnych maszyn magazynowych w zależności od konkretnych wymagań,

  • umożliwiają magazynowanie na jednym lub wielu miejscach magazynowych, w drugim przypadku również w systemie półkowym, np. składowanie kartonów,

  • obsługują różne opcje głębokości magazynowania – w jednym rzędzie lub w wielu rzędach,

  • dostępne są warianty z wieloma pionowymi płaszczyznami funkcjonalnymi i układnicami umieszczanymi jedna nad drugą w celu zapewnienia jeszcze większej efektywności.

  • Integracja składowania w systemie kanałowym

[---Error_NoJavascript---]