Idealne połączenie: rozwiązanie 3D-MATRIX Solution® i system Navette

Oprócz eksploatacji w automatycznych magazynach małych ładunków, system Navette można wykorzystać również do zwiększenia efektywności w połączeniu z naszym rewolucyjnym i opatentowanym rozwiązaniem 3D-MATRIX Solution®.

Obok wielopoziomowych wózków transportowych Navette działających w osi X wykorzystywane są również działające w osiach Y i Z odpowiednio windy i przenośniki Navette. Zastosowane w systemie magazynowym elementy systemu Navette są dostosowane do optymalnego współdziałania ze sobą – jednak w ramach konsekwentnie równoległej, niezależnej od siebie pracy. Pracujące indywidualnie stanowiska transferowe w konstrukcji stalowej pełnią funkcję bufora pomiędzy wózkami a windami systemu Navette, zapewniając zawsze indywidualny dostęp do znajdującego się na nich nośnika ładunku. Umożliwia to wydawanie towarów z magazynu w określonej sekwencji do dowolnej liczby połączonych przenośnikami stanowisk pracy, a także optymalne wprowadzanie towarów do magazynu.

Zapewnia to dynamiczną i efektywną kompletację w modelu „towar do człowieka”, składowanie, buforowanie i indywidualne sekwencjonowanie – wszystko w ramach pojedynczego systemu. Wydawane towary są dostarczane przenośnikami prosto do właściwych stanowisk kompletacji.