PROJEKT - PRAWDZIWE WYZWANIE

Spółka Heinemann posiada ponad 300 sklepów wolnocłowych i sklepów z artykułami turystycznymi na 78 lotniskach w 28 krajach. Firma posiada również licencjonowane sklepy firmowe i koncepcyjne, sklepy linii rejsowych  oraz punkty na przejściach granicznych. Aby móc obsługiwać tak różnorodne lokalizacje, Heinemann potrzebował nowoczesnego, zautomatyzowanego magazynu, który mógłby zapewnić pełną obsługę w zakresie terminowych dostaw do sklepów wolnocłowych w Europie Środkowej i Południowej. Szybki dostęp do wszystkich artykułów był niezbędny do osiągnięcia wysokich standardów dostępności, do których dąży Heinemann. Zgodnie z zasadą kompletacji towar-do-człowieka, procesy w nowym centrum dystrybucji są efektywnie zaprojektowane i kontrolowane w sposób przejrzysty.