Man and woman are discussing in an office with people sitting on a desk

Prywatność

Informacja o ochronie danych

Polityka prywatności dla kandydatów

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SSI SCHÄFER NIEMCY

1.     Dbamy o ochronę Twoich danych

Doceniamy Twoje zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami oraz usługami, dlatego też chcemy, abyś czuł się bezpiecznie w kwestii ochrony Twoich danych osobowych odwiedzając naszą stronę internetową. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Przestrzeganie przepisów RODO i BDSG (niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych) jest dla nas czymś oczywistym.

Chcemy, abyś wiedział/a, kiedy zbieramy dane i jak te informacje będą wykorzystywane. Podjęliśmy techniczne i organizacyjne kroki ku temu, aby przepisy dotyczące ochrony danych były przestrzegane zarówno przez nas, jak i naszych zewnętrznych dostawców usług.

 

Dane osobowe to informacje dotyczące Twojej tożsamości. Obejmują one między innymi informacje, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy. Informacje te są zawsze przetwarzane zgodnie z wymaganiami RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać.

Korzystanie z naszej strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych. Jednak w pewnych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne, na przykład w celu dostarczenia konkretnych usług, których możesz oczekiwać.

Te same zasady dotyczą na przykład przesyłania materiałów informacyjnych i zamówionych towarów lub odpowiedzi na indywidualne zapytania. Jeśli pojawi się taka potrzeba, zostaniesz przez nas odpowiednio poinformowany.

Jeśli nie istnieje podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, poprosimy Cię o zgodę.

Co więcej przechowujemy i przetwarzamy dane, które podasz nam dobrowolnie i, jeśli zachodzi taka potrzeba, dane, które zbieramy automatycznie, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe (np. Twój adres IP i nazwy stron, które odwiedzasz, przeglądarka, z której korzystasz i system operacyjny, data i godzina wejścia na stronę, wykorzystywane wyszukiwarki, nazwy ściągniętych plików).

Jeśli korzystasz z naszych usług, zazwyczaj tylko takie dane są zbierane w celu świadczenia usług. Jeśli będziemy Cię prosić o bardziej szczegółowe dane, to podanie ich będzie dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu realizacji żądanej usługi i, jeśli zachodzi taka potrzeba, w celu ochrony uzasadnionych interesów biznesowych.

Gdy odwiedzasz naszą stronę lub na drodze innego rodzaju przetwarzania danych, opisanego w niniejszej polityce prywatności, mogą być zbierane poniższe kategorie danych osobowych:

  • Dane podstawowe (nazwiska, adresy itp.)

  • Inne dane osobowe dostarczone przez Ciebie (osobiste zainteresowania itp.)

  • Dane zawarte w umowie (numer klienta, numer umowy itp.)

  • Dane zawarte w treści (teksty, zdjęcia, materiały wideo itp.)

  • Dane kontaktowe (e-mail, numery telefonów itp.)

  • Metadane (adresy IP, informacje dotyczące urządzenia itp.)

  • Dane dotyczące użytkowania (odwiedzane treści, data i godzina wejścia na stronę itp.)

  • Tym samym zainteresowane osoby są użytkownikami/potencjalnymi klientami naszych ofert.

Osoba odpowiedzialna w zakresie RODO, przepisów związanych z ochroną danych w krajach UE i innych przepisów o ochronie danych:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
E-mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych:

E-mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Nasz Inspektor Ochrony Danych jest do Twojej dyspozycji w kwestii wszelkich pytań i sugestii dotyczących ochrony danych.

Wykorzystujemy dane osobowe, aby wyjść naprzeciw Twoim wymaganiom, realizować Twoje zamówienia czy zapewniać Ci dostęp do określonych informacji lub ofert. Dział Zarządzania Relacjami z Klientami może wymagać również tego, żebyśmy my lub działający na nasze zlecenie dostawca usług wykorzystywali niniejsze informacje w celu informowania Cię o oferowanych produktach lub przeprowadzania ankiet internetowych, aby lepiej odpowiadać na potrzeby i wymagania naszych klientów. Podstawy prawne tego rodzaju przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b, f) RODO.

Oczywiście uszanujemy Twoją decyzję, jeśli nie będziesz chciał przekazać nam swoich danych osobowych, aby wesprzeć nasze relacje z klientem (szczególnie w celach marketingu bezpośredniego lub w celu przeprowadzania badań rynkowych). Nie będziemy sprzedawać Twoich osobistych informacji stronom trzecim czy w inny sposób obracać nimi.

Będziemy zbierać, przetwarzać i wykorzystywać dostarczone przez Ciebie w sieci dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Zbieranie i przekazywanie danych osobowych instytucjom i organom państwowym, które są upoważnione do otrzymywania takich informacji powinno być przeprowadzane wyłącznie w zakresie istotnych przepisów prawa lub jeśli będziemy do tego zobowiązani decyzją sądu. Nasi pracownicy i zatrudnione przez nas firmy są zobowiązane do zachowania poufności i przestrzegania przepisów RODO.

Jeśli udzieliłeś/-aś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym celu, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO. Jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania lub zainicjowania umowy, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO. W niektórych przypadkach np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych może ciążyć na nas obowiązek przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych może mieć miejsce w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej. W takiej wyjątkowej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 d RODO. Wreszcie działania związane z przetwarzaniem danych mogą opierać się również na art. 6 ust. 1 f RODO. Sytuacja taka ma miejsce, gdy przetwarzanie odbywa się w celu ochrony słusznych interesów naszej firmy lub strony trzeciej pod warunkiem, że Twoje interesy, fundamentalne prawa i wolności nie przeważają. Taki słuszny interes może zostać zaakceptowany, jeśli jesteś naszym klientem. Jeśli przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6 ust. 1 f RODO, nasz słuszny interes to wynik naszych działań biznesowych.

Gdy korzystasz z naszej strony internetowej, ze względów organizacyjnych i technicznych przechowywane są następujące informacje: nazwy odwiedzanych stron, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, data i godzina wejścia na stronę, wykorzystane wyszukiwarki, nazwy ściągniętych plików oraz Twój adres IP.

Dane, które gromadzimy są wymagane do tego, aby w odpowiedni sposób dostarczać treści naszej strony internetowej. Co więcej oceniamy te dane techniczne anonimowo i tylko ze względów statystycznych, aby cały czas móc ulepszać naszą stronę i sprawiać, że nasze usługi internetowe są bardziej atrakcyjne oraz aby dostarczać organom ścigania informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania w przypadku ataku cybernetycznego. Dane te są przechowywane oddzielnie od innych danych osobowych w bezpiecznych systemach. Dane nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji tożsamości. Przetwarzanie danych opiera się na naszym słusznym interesie, którym jest efektywne i bezpieczne dostarczanie treści naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 (1) f w rozumieniu art. 28 RODO.

Ze względu na przepisy ustawowe nasza strona internetowa zawiera informacje, które umożliwiają szybki elektroniczny kontakt i bezpośrednią komunikację z nami. Obejmują one adres mailowy i, w odpowiednich przypadkach, formularz kontaktowy. Przetwarzanie informacji użytkownika w tym zakresie jest zgodne z art. 6 (1) b RODO.

Jeśli skontaktujesz się z nami drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane osobowe będą automatycznie przechowywane. Informacje przekazane przez Ciebie dobrowolnie będą przechowywane w celach realizacji Twojego zlecenia lub skontaktowania się z Tobą. Następnie dane te zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą przekazywane stronom trzecim

Przetwarzamy dane osobowe podmiotów zgodnie z art. 17 i 18 RODO jedynie w stopniu niezbędnym do osiągnięcia zasadniczych celów lub w przypadkach przewidzianych przepisami prawnymi, którym podlega nasza firma. Jeśli cel przechowywania danych nie ma już zastosowania lub jeśli został wyznaczony ustawowy okres przechowywania np. ze względu na wymogi kodeksu podatkowego lub handlowego zgodnie z prawem handlowym lub podatkowym, dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi, chyba że będzie ciążył na nas obowiązek prawny kontynuacji przechowywania danych. W takich przypadkach przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone.

Jako odpowiedzialna firma nie wykorzystujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji czy profilowania.

Dane osobowe zostaną usunięte po upłynięciu ustawowego okresu przechowywania danych, jeśli nie będą już one potrzebne do zrealizowania lub zainicjowania umowy.

W niektórych przypadkach dostarczenie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę. Z tego względu koniecznym może się okazać dostarczenie nam Twoich danych osobowych, które będą musiały zostać przez nas przetworzone np. podczas zawierania umowy. Przykładowo będziesz musiał/-a dostarczyć dane osobowe w celu zawarcia umowy. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować tym, że umowa nie zostanie zawarta.

Możesz skontaktować się z naszymi inspektorami ochrony danych przed dostarczeniem danych osobowych. Wyjaśnią Ci oni, czy w danym przypadku dostarczenie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę i jakie są konsekwencje niezastosowania się do tego wymogu.

Jako administrator danych odpowiedzialny za ich przetwarzanie, podjęliśmy techniczne i organizacyjne kroki zgodnie z art. 32 RODO. Obejmują one w szczególności środki mające na celu zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych. Co więcej wdrożyliśmy specjalne procesy, aby zagwarantować prawa podmiotu, którego dotyczą dane, usunięcie danych osobowych oraz natychmiastową odpowiedź na zagrożenia dla danych. Zapewniamy również ochronę danych osobowych już na etapie opracowywania i wyboru sprzętu i oprogramowania zgodnie z art. 25 RODO. Wszyscy nasi pracownicy i osoby zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązani przestrzegać RODO i innych przepisów związanych z ochroną danych, jak również postępować z danymi osobowymi w sposób poufny.

Jeśli dane osobowe są zbierane i przetwarzane, informacje będą przekazywane w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec nadużyciom ze strony osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa będą na bieżąco aktualizowane wraz z rozwojem technologii.

Niemniej internetowy transfer danych może posiadać luki w zabezpieczeniach, tak więc nie możemy zagwarantować całkowitej ochrony.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w naszych środkach bezpieczeństwa i ochrony danych podyktowanych rozwojem technologicznym. W takich przypadkach będziemy odpowiednio aktualizować naszą politykę dotyczącą ochrony danych. Dlatego też prosimy o śledzenie aktualnej wersji naszego oświadczenia o ochronie danych.

Jeśli korzystasz z zewnętrznych linków podanych na naszej stronie internetowej, to nie podlegają one niniejszej polityce dotyczącej ochrony danych. Udostępniając linki gwarantujemy, że na powiązanych stronach nie dochodzi do naruszeń obowiązującego prawa w chwili opublikowania przez nas linków. Nie mamy jednak wpływu na to, czy inni dostawcy przestrzegają regulacji związanych z ochroną i bezpieczeństwem danych. Dlatego też prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami dotyczącymi ochrony danych innych dostawców na ich stronach internetowych.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych, może okazać się, że przechowujemy informacje w formie plików cookies na Twoim komputerze. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi, które wysyłane są do Twojej przeglądarki i przechowywane na dysku twardym Twojego komputera.

Oprócz adresu IP nie przechowujemy żadnych danych osobowych użytkownika. Dzięki tym informacjom zostaniesz automatycznie rozpoznany podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej, a poruszanie się po niej będzie łatwiejsze. Pliki cookies pozwalają nam m.in. dostosować stronę internetową po kątem Twoich zainteresowań lub przechowywać Twoje hasło, żebyś nie musiał go wprowadzać za każdym razem.

Oczywiście możesz również przeglądać nasze strony bez plików cookies. Jeśli nie chcesz, żebyśmy rozpoznawali Twój komputer, możesz uniemożliwić przechowywanie plików na Twoim dysku twardym, wybierając „Blokuj pliki cookies” w ustawieniach przeglądarki. Nawet pliki cookies, które zostały już zaakceptowane, mogą zostać usunięte za pośrednictwem Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi używanej przeglądarki internetowej. Jeśli nie akceptujesz plików musisz liczyć się z funkcjonalnymi ograniczeniami dotyczącymi naszych ofert.

RODZAJ PLIKU COOKIE    
trwałe pliki cookies  
trwałe pliki cookies

NAZWA PLIKU COOKIE
nQ_cookieId
nQ_visitId

DOMENA
domena klienta
domena klienta

CEL I PRZECHOWYWANE DANE
Identyfikacja użytkownika
Identyfikacja sesji użytkownika

WYGAŚNIĘCIE
 1 rok
 1 rok

Osoby poniżej 16 roku życia nie powinny podawać żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Nie wymagamy podania danych osobowych od dzieci i młodzieży, nie zbieramy ich i nie przekazujemy stronom trzecim.

Twoje dane podane podczas rejestracji do newslettera będą przez nas przechowywane do momentu, aż zrezygnujesz z otrzymywania newslettera. Możesz zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili za pomocą linku podanego w newsletterze lub wysyłając do nas wiadomość. Rezygnując z newslettera nie wyrażasz zgody na wykorzystanie Twojego adresu mailowego. Twój adres mailowy, nazwisko, jak również inne dane dostarczone w związku z rejestracją do newslettera zostaną niezwłocznie usunięte.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody danego odbiorcy zgodnie z art. 6 ust. (1) (a), art. 7 RODO i. V. m. § 7 ust. 2 nr 3 UWG lub § 7 ust. 3 UWG. Dowód rejestracji użytkownika do newslettera podyktowany jest naszym słusznym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i pozwala na udowodnienie zgody. Adres mailowy, który musi koniecznie zostać podany przez użytkownika, jest przechowywany w niniejszym celu do momentu, aż użytkownik wycofa swoją zgodę na otrzymywanie newslettera.
Aby realizować tę usługę korzystamy w oprogramowania Evalanche firmy SC-Networks GmbH, Enzianstr. 2, 82319 Starnberg. W tym celu zawarta została umowa na realizację zamówienia z SC-Networks zgodnie z art. 28 RODO.

Każdy rejestrujący się klient otrzymuje od nas bezpośredni, chroniony hasłem dostęp do przechowywanych danych (konto klienta). Tutaj możesz przeglądać dane dotyczące zakończonych, otwartych i niedawno przesłanych zamówień i zarządzać szczegółami adresowymi, bankowymi i newsletterem. Wyrażasz zgodę na to, aby traktować osobiste dane dostępu w sposób poufny i nie udostępniać ich nieupoważnionym stronom trzecim. Nie będziemy przyjmować na siebie odpowiedzialności za niewłaściwie użyte hasła, chyba że będziemy odpowiedzialni za niewłaściwe użycie.
Dzięki funkcji „pozostań zalogowany” chcemy sprawić, żeby Twoja wizyta na naszych stronach internetowych była jak najbardziej przyjemna. Ta funkcja pozwala Ci na korzystanie z naszych usług bez potrzeby ponownego logowania. Jednak ze względów bezpieczeństwa będziesz poproszony o ponowne wpisane hasła na przykład wtedy, gdy będziesz chciał/-a zmienić swoje dane osobowe lub jeśli będziesz chciał/-a złożyć zamówienie. Zalecamy, żebyś nie korzystał z tej funkcji, jeśli z Twojego komputera korzysta wielu użytkowników. Pamiętaj, że jeśli korzystasz z ustawienia, które usuwa zgromadzone pliki cookies po każdej sesji, funkcja „pozostań zalogowany” nie będzie dostępna.

Możesz przesłać nam swoje dane poprzez formularz kontaktowy, jeśli będzie on wciąż dostępny na naszej stronie internetowej. W tym celu zastosowaliśmy najnowocześniejszą metodę szyfrowania. Jeśli prześlesz nam swoje dane drogą mailową, pamiętaj, że maile nie są wysyłane w formie zaszyfrowanej, a Ty jako kandydat musisz na własną rękę zapewnić szyfrowanie. Z tego powodu nie możemy brać na siebie odpowiedzialności za przekazywanie Twoich danych tą drogą i rekomendujemy drogę pocztową, ponieważ oprócz przekazywania dokumentów mailem lub, jeśli istnieje taka potrzeba, poprzez formularz online, wciąż możesz przesłać dokumenty pocztą.

Jeśli Twoja odpowiedź na jedną z naszych ofert pracy zostanie odrzucona, Twoje dane zostaną usunięte po sześciu miesiącach, chyba że przedstawisz nam uzasadnione odwołanie przed wygaśnięciem tego okresu lub udzielisz nam zgody na przechowywanie Twoich danych przez dłuższy okres. Jest to niezbędne, abyśmy mogli zrealizować nasze zobowiązania wynikające z Ogólnej Ustawy o Równym Traktowaniu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli przedstawiłeś nam faktury niezbędne do zwrotu kosztów podróży, będą one przechowywane zgodnie z przepisami ustawowymi i zostaną usunięte po wygaśnięciu ustawowego okresu przechowywania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rozpatrywania aplikacji. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub jeśli niezbędne staje się przetwarzanie w postępowaniu prawnym, na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz § 26 BDSG (Federalna Ustawa o Ochronie Danych). Jeśli dobrowolnie dostarczysz nam szczególne dane osobowe na przykład dane zdrowotne, będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Jeśli będzie to niezbędne z perspektywy danego stanowiska, będziemy wymagać specjalnych kategorii danych osobowych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

W celu realizacji Twojego zamówienia przekażemy Twoje dane adresowe i, jeśli zachodzi taka potrzeba, Twój adres e-mail i numer telefonu firmie logistycznej, której zlecona została realizacja dostawy. Transfer Twoich danych odbywa się w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Niektóre produkty są dostarczane do Ciebie bezpośrednio od producenta. W takim przypadku przekażemy Twoje dane adresowe do producenta w celu zrealizowania dostawy zamówionych przez Ciebie towarów.  Transfer Twoich danych odbywa się w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Aby umożliwić Ci wpłaty zaliczek (wpłata na konto, płatności w ratach itp.) musimy mieć pewność, że taki rodzaj transakcji płatniczych nie prowadzi do nadużyć i chroni klientów przed przeciążeniem ekonomicznym. Dlatego też nasza firma jest powiązana z systemem sprawozdawczości kredytowej biura kredytowego w celu ochrony przed nieuiszczeniem należności wynikającym z niewypłacalności, nadużyciami wynikającymi z braku chęci do uiszczenia płatności, jak również niewłaściwym użyciem przez strony trzecie (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Association of Clubs Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Monachium; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Strasse 192, 50735 Kolonia).

Biorąc pod uwagę uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO związane z komunikacją i informowaniem użytkowników oraz stron zainteresowanych naszymi usługami, jesteśmy aktywni w sieciach społecznościowych. W zakresie, w którym dostawcy poszczególnych platform uzyskują zgodę użytkowników na przetwarzanie danych osobowych odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO.

Dane osobowe użytkowników spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego również mogą być przetwarzane. Jednak mogą napotkać oni trudności w korzystaniu z usług. Niektórzy dostawcy platform społecznościowych posiadają certyfikat w ramach EU-US Privacy Shield [Tarcza Prywatności UE-USA], który wymaga od nich przestrzegania europejskich standardów związanych z ochroną prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się regularnie w celu przeprowadzania badań rynkowych i w celach reklamowych. Na podstawie danych użytkownika tworzy się profile, dzięki którym możliwe jest na przykład wyświetlanie reklam, które odpowiadają przypuszczalnym zainteresowaniom danego użytkownika. Odbywa się to regularnie przy pomocy plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik.

Wnioski o udzielenie informacji i dochodzenie swoich praw należy składać bezpośrednio do właściwych dostawców wymienionych poniżej, gdyż tylko oni mają dostęp do danych osobowych użytkowników i są w stanie podjąć odpowiednie kroki oraz udzielić informacji.

Jeśli wciąż potrzebujesz pomocy w egzekwowaniu swoich praw, możesz się z nami skontaktować.

Jesteśmy aktywni na następujących portalach społecznościowych:

Facebook Irlandia Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia (Facebook), polityka dotycząca ochrony danych https://www.facebook.com/about/privacy/, możliwość rezygnacji https://www.facebook .com/ads/preferences/? entry_product = ad_settings_screen or http://www.youronlinechoices.com/


Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter), polityka prywatności https://twitter.com/privacy, możliwość rezygnacji https://twitter.com/personalization


Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google.  Youtube), polityka prywatności https://policies.google.com/privacy, możliwość rezygnacji https://adssettings.google.com/authenticated


LinkedIn Irlandia Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (LinkedIn) – polityka prywatności https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, możliwość rezygnacji https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out


XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy (Xing) – polityka prywatności, możliwość rezygnacji https://privacy.xing.com/en/about-protection


Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy udostępnionego przez Google Inc. („Google”). Korzystamy również z modułu Universal Analytics; umożliwia to przypisanie danych, sesji i interakcji pomiędzy różnymi urządzeniami do identyfikatora User ID, aby czynności użytkownika mogły być analizowane pomiędzy urządzeniami.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i pozwalają na analizę Twojego korzystania ze strony internetowej. Informacje dotyczące Twojego korzystania ze strony wygenerowane przez pliki cookies są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku zaktywizowania anonimizacji IP na danej stronie Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub dla innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP będzie przesyłany do serwera Google w USA i tam będzie skracany. Prosimy pamiętać, że Google Analytics zostało rozszerzone o anonimizację IP na niniejszej stronie internetowej, aby zagwarantować pobieranie adresów IP w anonimowej formie („maskowanie adresów IP”). Adres IP przesyłany z Twojej przeglądarki w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. W celu uzyskania dalszych informacji na temat warunków korzystania z danych i ich ochrony wejdź na stronę https://www.google.com/analytics/terms/de.html and https://policies.google.com/?hl=de

Google będzie wykorzystywał te informacje w naszym imieniu w celu oceny Twojego korzystania z naszej strony, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych ze stroną internetową i korzystaniem z Internetu dla nas i operatora strony.

Dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 (1) (1) a RODO.

Odbiorcą przetworzonych danych jest Google.

Wysłane przez nas dane powiązane z plikami cookies, nazwy użytkownika (takie jak ID użytkownika) lub identyfikatory wyświetlania reklam będą automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Dane, w przypadku których wygasł wymagany okres przechowywania, będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę w zakresie przechowywania plików cookies osobowych ze skutkiem na przyszłość w odpowiednich ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej; jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej.

Co więcej możesz uniemożliwić zbieranie i przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookies związanych z Twoim korzystaniem ze strony (łącznie z adresem IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Możesz również uniemożliwić zbieranie Twoich danych podczas przyszłych wizyt na niniejszej stronie internetowej, korzystając z opcji wyłączenia plików cookies. Aby uniemożliwić Universal Analytics zbieranie danych pomiędzy różnymi urządzeniami będziesz musiał wyłączyć pliki cookies we wszystkich używanych przez Ciebie systemach.

Opcję Google Analytics można wyłączyć klikając w link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Korzystamy z usług platformy YouTube w celu udostępniania materiałów wideo. Materiały wideo udostępniane są w trybie rozszerzonej ochrony danych [CV1]. Jednak tak, jak większość stron internetowych YouTube również wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania informacji na temat osób odwiedzających stronę. YouTube wykorzystuje te informacje w celu tworzenia statystyk związanych z materiałami wideo, zapobiegania nadużyciom, zwiększania łatwości obsługi oraz w innych celach. W związku z tym tworzy się połączenie z siecią Google DoubleClick. Gdy włączasz wideo, możesz tym samym uruchomić inne procesy przetwarzania danych. Nie mamy na to wpływu. Więcej informacji na temat ochrony danych na stronie YouTube znajdziesz w ich oświadczeniu dotyczącym ochrony danych: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

DoubleClick jest usługą udostępnioną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). DoubleClick wykorzystuje pliki cookies, aby wyświetlać istotne dla Ciebie reklamy. W tym procesie Twoja przeglądarka otrzyma numer identyfikacyjny (ID), dzięki czemu będzie można sprawdzić, które reklamy zostały wyświetlone w Twojej przeglądarce i które obejrzałeś/-aś. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji osobowych. Wykorzystanie plików DoubleClick umożliwia Google i stronom internetowym jego partnerów wyświetlać reklamy na podstawie poprzednich wizyt na naszej stronie lub na innych stronach internetowych. Informacje wygenerowane przez pliki cookies zostaną przesłane do serwera Google w USA, a tam zostaną poddane ocenie i będą przechowywane. Google przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych zawartych w umowie „Privacy Shield” i jest zarejestrowany w programie „Privacy Shield” Departamentu Handlu USA. Dane będą przesyłane wyłącznie przez Google stronom trzecim, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa lub w kontekście realizacji zamówień. W żadnym wypadku Google nie będzie łączył Twoich danych z innymi danymi zbieranymi przez Google.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie zebranych na Twój temat danych przez Google oraz na zastosowanie metod przetwarzania danych opisanych powyżej oraz określony cel przetwarzania. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce; jednak musisz mieć świadomość, że jeśli to zrobisz, być może nie będziesz mógł w pełni korzystać z funkcji niniejszej strony. Co więcej możesz uniemożliwić zbieranie i przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookies związanych z Twoim korzystaniem ze strony (łącznie z adresem IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem znajdującym się pod nagłówkiem Dezaktywacja Rozszerzenia DoubleClick. Ewentualnie możesz wyłączyć pliki Doubleclick poprzez powyższą dezaktywację.

Prawo dostępu

Zgodnie z art. 15 RODO możesz w każdej chwili i nieodpłatnie otrzymać od nas informacje na temat Twoich danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez nas oraz ich kopię.

Prawo dostępu obejmuje informacje na temat celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub będą udostępnione, o ile to możliwe, przewidywanego okresu przechowywania danych lub, jeśli nie ma takiej możliwości, kryteriów, według których taki okres jest ustalany, prawa żądania sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych przez nas lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz w przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie są zbierane, na temat wszelkich dostępnych informacji odnośnie ich źródeł i zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania zgodnie z art. 22 (1) i (4) RODO oraz – przynajmniej w takich przypadkach – na temat istotnych informacji odnośnie logiki będącej ich podstawą, jak również istotnych i przewidywanych konsekwencji przetwarzania danych.

Masz również prawo do uzyskania informacji na temat tego, czy Twoje dane osobowe są przesyłane do krajów trzecich lub do organizacji międzynarodowych i jakie odpowiednie zabezpieczenia są stosowane w przypadku transferu.

Prawo do sprostowania

Dodatkowo zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do korekty nieprawidłowych danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Biorąc pod uwagę cel przetwarzania masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia

Zgodnie z art. 17 RODO masz również prawo do usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli zastosowanie ma jedna z następujących przesłanek: dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane i były przetwarzane; wycofujesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 (1) a lub Art. 9 (2) RODO i jeśli nie ma podstaw prawnych przetwarzania danych; sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (1) RODO i nie istnieją ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (2); dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte, aby spełnić obowiązek prawny w kraju Unii lub kraju członkowskim, któremu podlegamy; dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą lub usługami związanymi ze społeczeństwem informacyjnym, o których mowa w art. 8 (1).

Jeśli opublikowaliśmy dane osobowe, ale zgodnie z art. 17 (1) RODO jesteśmy zobowiązani je usunąć, to podejmiemy wszelkie kroki, aby poinformować innych administratorów przetwarzających dane osobowe o tym, że wniosłeś/-aś o usunięcie wszelkich linków do danych, kopii lub replikacji danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 RODO masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli zastosowanie ma jedna z następujących przesłanek: kwestionujesz rzetelność danych osobowych i możesz ograniczyć przetwarzanie na okres, który pozwoli nam na zweryfikowanie dokładności danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz usuwać danych, a jedynie ograniczyć ich przetwarzanie; nie potrzebujemy już danych osobowych w celu przetwarzania ich, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych; lub sprzeciwiłeś/-aś się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 (1) w oczekiwaniu na wyniki weryfikacji dotyczącej tego, czy uzasadnione podstawy naszej firmy przeważają nad Twoimi.

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do otrzymania w każdej chwili Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś/-aś w powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu. Co więcej masz prawo do przeniesienia danych do innego administratora bez utrudnień z naszej strony w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 (1) a lub art. 9 (2) RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 (1) b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne do realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach działań narzuconych nam przez organy publiczne.
Co więcej możesz przenieść przechowywane dane osobowe do innego administratora, jeśli jest to wykonalne pod względem technicznym i jeśli nie wpływa negatywnie na prawa i wolności innych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Zgodnie z art. 20 RODO masz w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn odnoszących się do konkretnej sytuacji, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 (1) e lub f. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Jeśli wniesiesz sprzeciw, nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania danych, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub służą ustaleniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych; dotyczy to również profilowania w stopniu związanym z marketingiem bezpośrednim. Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych w ramach marketingu bezpośredniego, nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych w takich celach.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn odnoszących się do konkretnej sytuacji, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach badań naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych zgodnie z art. 89 (1) RODO, chyba że przetwarzanie jest wymagane w celu realizacji zadania w interesie publicznym.

Możesz według własnego uznania skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanych procesów, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne, które odnoszą się do korzystania z usług związanych ze społeczeństwem informacyjnym niezależnie od Dyrektywy 2002/58/WE.

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 (3) RODO.

Prawo do potwierdzenia

Masz prawo do uzyskania informacji dotyczącej tego, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw możesz skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych: datenschutzbeauftrager@ssi-schaefer.com or +49 2735 70-619 lub każdym innym pracownikiem.

Prawo do wniesienia skargi

Dodatkowo masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Możesz skontaktować się z organem nadzorczym w Twoim miejscu zamieszkania lub pracy lub w naszej siedzibie.

Zebrane dane i podstawa prawna

W celu przeprowadzenia naszych webinarów zbieramy od Państwa następujące dane:

Login / Rejestracja

    Nazwisko, imię
    Adres e-mail
    Firma
    Temat / Zainteresowanie


Realizacja webinaru

    Wypowiedzi ustne
    Odpowiedzi na czacie
    Udział w głosowaniu
    Udział w webinarze
    Zintegrowany kwestionariusz


Nagranie i ewaluacja webinaru

    Nagranie wideo z webinaru


Gromadzimy te dane na podstawie Państwa zgody, Art. 6 (1) lit. a) GDPR, którą mogą Państwo wyrazić w ramach rejestracji na webinarium. Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość e-mail na adres marketing@ssi-schaefer.com. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego do momentu wycofania przez Państwa zgody.

Korzystanie z Pardot - procesora danych

Proces zapraszania na nasze webinaria jest obsługiwany za pośrednictwem Pardot, usługi świadczonej przez Salesforce EMEA Limited ("Salesforce"). Nie można wykluczyć przetwarzania danych przez spółki Salesforce i podmioty przetwarzające dane Salesforce poza EOG, w szczególności w USA lub innych krajach, dla których Komisja UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym zawarliśmy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE zgodnie z Art. 46 (2) lit. c) GDPR z firmą Salesforce.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Salesforce można znaleźć w polityce prywatności Salesforce:
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Korzystamy z usług Salesforce jako podmiotu przetwarzającego dane. Przetwarzający dane mogą wykorzystywać dane wyłącznie do celów określonych przez nas, a ponadto są przez nas zobowiązani umową do przetwarzania danych wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych przez Salesforce w naszym imieniu jest art. 28 GDPR. 28 GDPR.

Korzystanie z GoToWebinar - procesor danych

Do prowadzenia naszych webinarów używamy GoToWebinar, usługi świadczonej przez LogMeIn Ireland Unlimited Company ("LogMeIn"). Nie można wykluczyć przetwarzania danych przez spółki LogMeIn i podmioty przetwarzające dane LogMeIn poza EOG, w szczególności w USA lub innych krajach, dla których Komisja UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym zawarliśmy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE zgodnie z Art. 46 (2) lit. c) GDPR z LogMeIn.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez LogMeIn można znaleźć w polityce prywatności LogMeIn:
https://www.logmein.com/legal/privacy/international

Używamy LogMeIn jako procesora danych. Przetwarzający dane mogą wykorzystywać dane wyłącznie do celów określonych przez nas i są również zobowiązani umową przez nas do traktowania danych wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych przez LogMeIn w naszym imieniu jest Art. 28 GDPR.