Szczególne zastosowanie

Będziemy zbierać, przetwarzać i wykorzystywać dostarczone przez Ciebie w sieci dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Zbieranie i przekazywanie danych osobowych instytucjom i organom państwowym, które są upoważnione do otrzymywania takich informacji powinno być przeprowadzane wyłącznie w zakresie istotnych przepisów prawa lub jeśli będziemy do tego zobowiązani decyzją sądu. Nasi pracownicy i zatrudnione przez nas firmy są zobowiązane do zachowania poufności i przestrzegania przepisów RODO.