Usunięcie danych osobowych i ograniczenie ich przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe podmiotów zgodnie z art. 17 i 18 RODO jedynie w stopniu niezbędnym do osiągnięcia zasadniczych celów lub w przypadkach przewidzianych przepisami prawnymi, którym podlega nasza firma. Jeśli cel przechowywania danych nie ma już zastosowania lub jeśli został wyznaczony ustawowy okres przechowywania np. ze względu na wymogi kodeksu podatkowego lub handlowego zgodnie z prawem handlowym lub podatkowym, dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi, chyba że będzie ciążył na nas obowiązek prawny kontynuacji przechowywania danych. W takich przypadkach przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone.