2-kołowe, stalowe

Pojemniki 2-kołowe z cynkowanej ogniowo stali do należytego usuwania odpadów zanieczyszczonych olejami​​​​​​​
Oleocont® firmy SSI SCHÄFER to specjalny pojemnik do zbiórki i składowania odpadów zawierających oleje. Jest używany w warsztatach, na stacjach benzynowych oraz w innych obiektach produkcyjnych i przemysłowych o podwyższonym ryzyku wystąpienia pożaru. Jego obsługa jest bardzo łatwa: po prostu należy z niego korzystać, jak ze zwykłego pojemnika na odpady. Pojemnik spełnia wymagania przepisów pożarowych i zapewnia czystość oraz bezpieczeństwo.
W opcjonalnej wersji zgodnej z przepisami dotyczącymi transportu drogowego substancji niebezpiecznych pojemnik Oleocont® ma dopuszczenie do transportu i magazynowania stałych substancji niebezpiecznych zgodnie z klasyfikacją przewidzianą tymi przepisami.

Kontener GMT 240 ze stali do zbiórki odpadów w miejscach zagrożonych pożarem
Odpowiednia pojemność, duża stabilność, łatwość manewrowania oraz długa żywotność to cechy charakterystyczne naszego pojemnika GMT 240 ze stali. Stanowi on doskonałe rozwiązanie do obszarów przemysłowych, w których istnieje ryzyko pożaru. Usuwanie odpadów przebiega zgodnie z normą DIN poprzez wykorzystanie podnoszonej i przechylanej wrzutni. Ponieważ kontener jest wykonany z cynkowanej ogniowo stali, sam nie ulega zapłonowi. 

PRZEGLĄD KORZYŚCI

 • Wykonany z cynkowanej ogniowo stalowej blachy (czyli materiału niepalnego)

 • Szczególnie polecany do używania w warsztatach, na stacjach benzynowych oraz w produkcji i przemyśle – czyli tam, gdzie występuje podwyższone ryzyko pożaru

 • Dostępny w wersji o pojemności 240 l

 • Listwa grzebieniowa zgodnie z normą DIN EN 840

 • Aby ułatwić napełnianie i opróżnienia pojemnika, pokrywę można całkowicie odchylić

 • Izolacja pokrywy i korpusu pojemnika w postaci osłony gumowej, co pozwala uniknąć powstawania iskier

 • Opcjonalnie: dopuszczenie do transportu drogowego substancji niebezpiecznych w pojemniku w wersji z dwoma zamkami; możliwość doposażenia starych pojemników do wersji z takim dopuszczeniem

 • Dostępny w wersji o pojemności 240 l

 • Wykonany z cynkowanej ogniowo stalowej blachy (czyli materiału niepalnego)

 • Łatwość manewrowania pojemnikiem i jednocześnie duża solidność i stabilność

 • Szczelne połączenia spawane, w tym krawędź wysypu

 • Opcjonalnie: wyposażenie w kieszenie na widły wózka widłowego, by umożliwić opróżnianie w centralnym punkcie zbiórki

JAK MOGĘ CI POMÓC?

[---Error_NoJavascript---]