CMMS (Computerized Maintenance Management System)

Computerized Maintenance Management System (CMMS) este sistemul SSI SCHAEFER asistat de calculator pentru comandarea şi controlul eficient al lucrărilor de revizie şi reparaţie a instalaţiei dumneavoastră. CMMS optimizează efectuarea reviziei, documentează lucrările de revizie, creşte semnificativ eficienţa reviziei şi asigură disponibilitatea instalaţiei dumneavoastră.

Toate avantajele unui management optimizat al reviziei într-un singur sistem: 

  • procese de lucru fără hârtie

  • documentaţia electronică a activităţilor de revizie

  • utilizarea unui cititor manual, practic, pentru tehnicieni, până la listări detaliate ale activităţilor de revizie pentru fiecare componentă a instalaţiei

  • structurarea eficientă a activităţilor de revizie 

CMMS cuprinde accesul la portalul online de service, coduri de bare pentru fiecare componentă a instalaţiei, un cititor manual pentru tehnicieni, precum şi training-ul aferent şi setarea sistemului CMMS. Sistemul este folosit la revizia preventivă, la reparaţii şi în cadrul SSI Resident Maintenance®, pachetul complet de service al instalaţiei, asigurat de SSI SCHAEFER.

Cu ajutorul sistemului poate fi realizată o planificare eficientă a lucrărilor de revizie. Istoricul cuprinzător al activităţilor de revizie şi reparaţie poate fi accesat non-stop, printr-o simplă apăsare de buton. Rapoartele de activitate sunt generate automat, iar datele exacte ale timpilor de prezenţă şi de aşteptare sunt disponibile prin scanarea codului de bare. Documentaţiile tehnice, ca de exemplu instrucţiunile de revizie, sunt disponibile în orice moment. Calitatea activităţilor de revizie şi întreţinere creşte şi este asigurată o durată mai lungă de viaţă a instalaţiei. Piesele de schimb folosite sunt specificate în raport, iar stocurile pot fi refăcute prin comandarea în magazinul online de pe portalul de service.

[---Error_NoJavascript---]