Monitorizarea sistemelor

Monitorizarea sistemelor cuprinde acele măsuri necesare pentru menţinerea pe termen lung a funcţionării curente a sistemelor de calcul din depozit:

 • Monitorizarea sistemelor este efectuată prin intermediul unui instrument de monitorizare, precum şi cu ajutorul tehnicienilor calificaţi, prin platforma de revizie de la distanţă

 • Activităţile de service cuprind măsurile necesare pentru menţinerea pe termen lung a funcţionării curente a sistemului de calcul din depozit

 • Escaladarea problemelor constatate către interfeţe adecvate este de asemenea inclusă

 • Monitorizarea specifică vizează parametrii relevanţi pentru sistem:

  • hardware

  • sistem de operare

  • aplicaţie

 • Verificarea manuală la intervale regulate permite identificarea şi eliminarea punctelor slabe

 • Identificarea potenţialului de erori prin monitorizarea pe termen lung 

 • Reacţie rapidă la mesajele erorilor de sistem

 • Soluţiile propuse, precum şi datele de performanţă sunt consemnate şi puse la dispoziţie sub forma unui raport lunar

[---Error_NoJavascript---]