Revizie preventivă

Revizie preventivă: creşterea disponibilităţii instalaţiei dumneavoastră prin constatarea la timp a defectelor şi a uzurii

Revizie preventivă de către tehnicieni de service certificaţi 

Revizia preventivă include, pe lângă activităţile de revizie propriu-zise, şi inspecţii şi verificări ale securităţii. Revizia preventivă este efectuată de tehnicieni de service calificaţi, din cadrul SSI SCHAEFER, cu ajutorul unui sistem de management al întreţinerii asistat de calculator (CMMS).

Avantajele reviziei preventive pe scurt:

 • creşterea disponibilităţii instalaţiei prin constatarea la timp a defectelor şi a uzurii

 • revizie preventivă efectuată de personal calificat, la preţuri fixe

 • remedierea avariilor şi lucrări de reglare încă de la efectuarea reviziei

 • piesele uzate sunt înlocuite în timp util în cadrul lucrărilor de revizie

ELEMENTS OF PREVENTIVE MAINTENANCE

Revizie

Activităţile de revizie includ, pe lângă evaluarea optică şi acustică, şi acele activităţi necesare pentru menţinerea stării optime a instalaţiei. SSI SCHAEFER efectuează revizia cu tehnicieni de service experimentaţi şi certificaţi. Profitaţi de: 

 • creşterea disponibilităţii instalaţiei prin constatarea la timp a defectelor şi a uzurii

 • remedierea avariilor şi lucrări de reglare încă de la efectuarea reviziei!

Inspecţie

Inspecţia include, pe lângă evaluarea optică şi acustică, şi acele activităţi recomandate pentru menţinerea stării optime a instalaţiei:

 • cunoaşterea stării reale a instalaţiei în baza raportului de inspecţie

 • inspecţia periodică efectuată de personal calificat, la preţuri fixe

 • creşterea disponibilităţii instalaţiei prin constatarea la timp a defectelor şi a uzurii

 • după efectuarea inspecţiei primiţi un raport detaliat cu privire la starea instalaţiei dumneavoastră

Verificarea securităţii

Utilizatorii din Uniunea Europeană sunt obligaţi să efectueze cel puţin o dată pe an o verificare a securităţii tehnice conform normativelor aplicabile în ţara respectivă, de ex. EN 528.

 • Siguranţa privind funcţionarea corectă şi eficacitatea tuturor dispozitivelor tehnice de securitate pentru protecţia persoanelor

 • Minimizarea costurilor, deoarece nu sunt necesare verificări suplimentare de către un organism special de verificare

 • Efort administrativ mai mic şi un efect mai mic de obstrucţionare a producţiei datorită efectuării verificării în paralel cu inspecţia/revizia

Computerized Maintenance Management System (CMMS) este sistemul SSI SCHAEFER asistat de calculator pentru comandarea şi controlul eficient al lucrărilor de revizie şi reparaţie a instalaţiei dumneavoastră. CMMS optimizează efectuarea reviziei, documentează lucrările de revizie, creşte semnificativ eficienţa reviziei şi asigură disponibilitatea instalaţiei dumneavoastră.

Toate avantajele unui management optimizat al reviziei într-un singur sistem: 

 • procese de lucru fără hârtie

 • documentaţia electronică a activităţilor de revizie

 • utilizarea unui cititor manual, practic, pentru tehnicieni, până la listări detaliate ale activităţilor de revizie pentru fiecare componentă a instalaţiei

 • structurarea eficientă a activităţilor de revizie 

CMMS cuprinde accesul la portalul online de service, coduri de bare pentru fiecare componentă a instalaţiei, un cititor manual pentru tehnicieni, precum şi training-ul aferent şi setarea sistemului CMMS. Sistemul este folosit la revizia preventivă, la reparaţii şi în cadrul SSI Resident Maintenance®, pachetul complet de service al instalaţiei, asigurat de SSI SCHAEFER.

Cu ajutorul sistemului poate fi realizată o planificare eficientă a lucrărilor de revizie. Istoricul cuprinzător al activităţilor de revizie şi reparaţie poate fi accesat non-stop, printr-o simplă apăsare de buton. Rapoartele de activitate sunt generate automat, iar datele exacte ale timpilor de prezenţă şi de aşteptare sunt disponibile prin scanarea codului de bare. Documentaţiile tehnice, ca de exemplu instrucţiunile de revizie, sunt disponibile în orice moment. Calitatea activităţilor de revizie şi întreţinere creşte şi este asigurată o durată mai lungă de viaţă a instalaţiei. Piesele de schimb folosite sunt specificate în raport, iar stocurile pot fi refăcute prin comandarea în magazinul online de pe portalul de service.

DESCĂRCARE

Brochure Customer Service and Support EN

Brochure Customer Service and Support EN

525.7 KB

CUM VĂ PUTEM FI DE FOLOS?

[---Error_NoJavascript---]