Revizie, inspecţie şi verificarea securităţii

Revizie

Activităţile de revizie includ, pe lângă evaluarea optică şi acustică, şi acele activităţi necesare pentru menţinerea stării optime a instalaţiei. SSI SCHAEFER efectuează revizia cu tehnicieni de service experimentaţi şi certificaţi. Profitaţi de: 

  • creşterea disponibilităţii instalaţiei prin constatarea la timp a defectelor şi a uzurii

  • remedierea avariilor şi lucrări de reglare încă de la efectuarea reviziei!

Inspecţie

Inspecţia include, pe lângă evaluarea optică şi acustică, şi acele activităţi recomandate pentru menţinerea stării optime a instalaţiei:

  • cunoaşterea stării reale a instalaţiei în baza raportului de inspecţie

  • inspecţia periodică efectuată de personal calificat, la preţuri fixe

  • creşterea disponibilităţii instalaţiei prin constatarea la timp a defectelor şi a uzurii

  • după efectuarea inspecţiei primiţi un raport detaliat cu privire la starea instalaţiei dumneavoastră

Verificarea securităţii

Utilizatorii din Uniunea Europeană sunt obligaţi să efectueze cel puţin o dată pe an o verificare a securităţii tehnice conform normativelor aplicabile în ţara respectivă, de ex. EN 528.

  • Siguranţa privind funcţionarea corectă şi eficacitatea tuturor dispozitivelor tehnice de securitate pentru protecţia persoanelor

  • Minimizarea costurilor, deoarece nu sunt necesare verificări suplimentare de către un organism special de verificare

  • Efort administrativ mai mic şi un efect mai mic de obstrucţionare a producţiei datorită efectuării verificării în paralel cu inspecţia/revizia

[---Error_NoJavascript---]