Training şi certificare

Training şi certificare pentru o operare corectă a instalaţiei dumneavoastră

Pentru a exploata integral potenţialul instalaţiilor şi al sistemelor dumneavoastră şi a evita timpii de staţionare, este importantă operarea corectă a acestora. De aceea vă oferim atât dumneavoastră, cât şi angajaţilor dumneavoastră, instructaje corespunzătoare, fie direct după punerea în funcţiune, fie în funcţie de necesitate.

Instructajele sunt organizate de echipe dedicate şi au loc fie direct la dumneavoastră, fie la instalaţia noastră internă de testare. În centrul nostru tehnologic angajaţii pot învăţa tehnologia SSI SCHAEFER într-un mediu controlat şi pot exersa utilizarea corectă a acesteia. La finalizarea fiecărui curs de formare continuă angajaţii dumneavoastră primesc un certificat.

Instructajele noastre pe teme de întreţinere sunt efectuate exclusiv de tehnicieni de service experimentaţi, care sunt la rândul lor instruiţi periodic. Bineînţeles oferim toate instructajele în diferite limbi.

Avantajele dumneavoastră pe scurt:

  • efectuarea instructajelor de întreţinere pentru clienţi la sediul SSI SCHAEFER sau direct la faţa locului, pe instalaţia dumneavoastră

  • instructaje pentru operatori

  • instructaje pentru administratori

  • instructaje opţionale ulterioare, după schimbări de personal

  • combinaţie între teorie şi practică, oferită direct de producător

  • program de training standardizat şi consacrat, îmbunătăţit continuu

  • efectuarea instructajului de către un trainer calificat SSI SCHAEFER, cu experienţă profesională îndelungată

  • efectuarea instructajului la sediul clientului (în toată lumea), dar şi în cadrul filialelor noastre

  • platformă didactică online pentru perfecţionarea continuă şi independentă a tehnicienilor dumneavoastră

 

DESCĂRCARE

Brochure Customer Service and Support EN

Brochure Customer Service and Support EN

525.7 KB

CUM VĂ PUTEM FI DE FOLOS?

[---Error_NoJavascript---]