Denumirea și adresa organismului responsabil cu procesarea datelor

În contextul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legislații privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale UE și al altor dispoziții privind protecția datelor, organismul responsabil este:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com