Globalizarea megatendinţelor: creşterea efectelor asupra societăţii

Globalizarea accentuată este marcată de o integrare şi o internaţionalizare tot mai avansată a pieţelor şi de creşterea efectelor asupra societăţii, începând de la educaţie şi până la viaţa şi relaţiile private.

Evoluţii:

  • Creşterea exporturilor şi o participare tot mai mare a ţărilor nou industrializate la comerţul mondial şi creşterea economică. Se dezvoltă o nouă clasă de mijloc în ţările în curs de dezvoltare (BRIC, Next Eleven) şi în Europa Centrală şi de Est.

  • Clasa mijlocie, stabilă din ţările industriale scade. Sistemele sociale sunt supuse presiunii şi există tot mai mulţi superbogaţi cu averi în creştere.

  • Tot ceea ce poate fi automatizat este supus unui studiu de fezabilitate şi randament economic. Maşinile preiau treptat activităţi banale sau obositoare pentru oameni. Răspunderea umană se decalează. Munca devine mai uşoară, valorile se mută de la bunuri materiale la bunuri imateriale.

  • Creşterea globalizării duce la o regionalizare mai accentuată. Produsele regionale devin factori valorici esenţiali.

  • Graniţele între diferite culturi se estompează din ce în mai mult.

  • Legislaţia şi regulamentele naţionale, europene şi multilaterale sunt coordonate din ce în ce mai mult şi se transformă într-o cerinţă obligatorie în mediul concurenţial global.

[---Error_NoJavascript---]