Megatendinţa neoecologia : mai mult decât protecţia naturii

Neoecologia înseamnă mult mai mult decât protecţia naturii sau spirit de opoziţie faţă de marea industrie. Sustenabilitatea şi eficienţa pătrund în toate domeniile şi îmbină economia, ecologia şi răspunderea socială. Tot mai mulţi consumatori aleg mărcile şi companiile „bune”, care oferă mai mult decât un produs, şi anume promisiunea de a-şi aduce o contribuţie la viaţa clienţilor, angajaţilor şi a societăţii per ansamblu.

Evoluţii:

  • Pentru companiile de succes, protecţia mediului înconjurător, condiţiile bune de lucru şi egalitatea şanselor de promovare pentru toţi angajaţii sunt de la sine înţelese, iar aceste companii se consideră „companii bune”, care îşi asumă activ responsabilitatea faţă de societate.

  • Clienţii evaluează tot mai mult aspectele etice şi ecologice ale produselor şi ale mărcilor atunci când iau decizii de achiziţie.

  • Consumul cultivat, vizibil încă de pe acum la cafea, ceai, îmbrăcăminte şi alimente, înlocuieşte bunurile clasice de lux, privite ca simbol al clasei sociale.

  • Încă din faza de dezvoltare a produselor, companiile acordă importanţă producţiei sustenabile şi îşi construiesc mesajul publicitar tot mai mult în jurul beneficiului sustenabilităţii, considerat o valoare adăugată.