Perioada de retenție

Datele cu caracter personal se vor șterge după expirarea perioadei legale de păstrare, în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru realizarea sau inițierea contractului.