Politica de confidențialitate

Protejarea datelor este în interesul dvs.

Ne bucurăm că sunteți interesați de compania noastră, de produsele și de serviciile noastre și dorim să vă simțiți în siguranță atunci când vizitați site-ul nostru și când vine vorba de protecția datelor dvs. personale.  Pentru că luăm această problemă foarte serios. Respectarea dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și ale noii Legi federale privind datele (BDSG) este foarte importantă pentru noi.

 

Atunci când colectăm date despre dvs., vrem să știți ce date colectăm și modul în care le folosim. Am pus în aplicare măsuri tehnice și organizaționale pentru a ne asigura că respectăm reglementările privind protecția datelor, atât noi, cât și toți furnizorii de servicii externe cu care colaborăm.

 

 

Date cu caracter personal

Datele personale reprezintă informații despre identitatea dvs., inclusiv numele dvs., adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail. Aceste informații sunt prelucrate întotdeauna în conformitate cu cerințele Regulamentului general privind protecția datelor și cu alte reglementări din legislația privind protecția datelor aplicabile companiei noastre.

 

În principiu, nu aveți nicio obligație de a vă dezvălui datele dvs. personale atunci când utilizați site-ul nostru. Cu toate acestea, există anumite cazuri în care trebuie să procesăm datele dvs. personale pentru a vă putea furniza serviciile de care aveți nevoie.

 

Același lucru este valabil, de exemplu, dacă trebuie să vă trimitem materiale informative sau bunuri pe care le-ați comandat sau dacă trebuie să răspundem întrebărilor dvs. specifice. Când va fi necesar, vă vom sfătui în consecință.

 

În cazul în care nu vom avea niciun temei juridic pentru prelucrarea datelor dvs. personale, vă vom solicita consimțământul în acest sens.

 

Mai mult decât atât, stocăm și procesăm numai datele pe care ni le-ați furnizat în mod voluntar și, dacă este cazul, datele pe care le colectăm în mod automat atunci când vizitați site-ul nostru (de exemplu, adresa IP și numele paginilor accesate, browserul pe care l-ați utilizat și sistemul de operare, data și ora accesării, motoarele de căutare utilizate și numele fișierelor descărcate).

 

Dacă utilizați serviciile noastre, colectăm de obicei doar datele necesare pentru a vă furniza aceste servicii. În cazul în care vă vom solicita alte date, aceste informații sunt opționale.  Datele personale sunt prelucrate numai pentru a furniza serviciile solicitate și pentru a ne proteja propriile interese legitime.

 

 

Denumirea și adresa organismului responsabil cu procesarea datelor

În contextul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legislații privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale UE și al altor dispoziții privind protecția datelor, organismul responsabil este:

 

SSI SCHÄFER FRITZ SCHÄFER GMBH

Fritz-Schäfer-Straße 20

57290 Neunkirchen/Siegerland, Germania

Tel. +49 2735 70-1

Fax:  +49 2735 70-396

E-mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Website:  www.ssi-schaefer.com

 

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor personale

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor personale sunt următoarele:

 

Herr Christian Volkmer

Projekt 29 GmbH & Co. KG

Ostengasse 14

93047 Regensburg

Tel. 0941-2986930

Fax 0941-29869316

Mail: anfragen@projekt29.de

Web www.projekt29.de

 

Responsabilul nostru cu protecția datelor personale este disponibil oricând pentru a răspunde întrebărilor sau nelămuririlor dvs. privind protecția datelor.

 

 

Scopul utilizării datelor cu caracter personal

Utilizăm datele personale furnizate de dvs. pentru a vă răspunde la întrebări, pentru a procesa comenzile dvs. sau pentru a vă oferi acces la anumite informații sau servicii. În ceea ce privește menținerea relațiilor cu clienții, este posibil ca noi sau vreun furnizor de servicii cu care colaborăm, să folosim aceste date personale pentru a vă oferi informații despre ofertele de produse sau pentru a efectua sondaje online pentru a răspunde mai bine întrebărilor și cerințelor clienților noștri.

 

Desigur, vă respectăm dorința de a nu ne furniza datele dvs. personale în chestiuni care nu au legătură cu menținerea relației cu clienții (în special pentru marketingul direct sau pentru cercetarea pieței). Nu vom vinde sau distribui în nici un mod datele dvs. personale niciunor terțe părți.

 

 

Utilizare specifică

Vom colecta, procesa și utiliza numai datele personale pe care ni le furnizați în scopurile comunicate. Nu vom transmite datele dvs. personale niciunor terțe părți fără consimțământul dvs. expres în acest sens.

 

Colectarea datelor cu caracter personal și transmiterea acestora către instituțiile sau autoritățile statului care au dreptul să primească astfel de informații, se efectuează numai în măsura impusă de lege și / sau dacă suntem obligați să facem acest lucru ca urmare a unei hotărâri judecătorești. Angajații și furnizorii noștri de servicii au obligația de a respecta confidențialitatea față de noi și prevederile Regulamentului general privind protecția

datelor.

 

 

Datele captate automat la vizitarea website-urilor noastre

Atunci când folosiți site-urile noastre, următoarele date vor fi stocate din motive organizaționale și tehnice:  Numele paginilor accesate de dvs., browserul pe care l-ați utilizat și sistemul de operare, data și ora accesării, motoarele de căutare utilizate, numele fișierelor descărcate și adresa.

 

Informațiile colectate sunt necesare pentru a vă oferi un conținut valid pe site-ul nostru. În plus, aceste date tehnice sunt analizate anonim și doar în scopuri statistice, pentru a optimiza în mod continuu site-ul nostru și pentru a ne permite să ne îmbunătățim designul site-ului și să furnizăm informațiile necesare autorităților care se ocupă cu aplicarea legislației pentru urmărirea penală în caz de atac cibernetic. Aceste date sunt stocate separat de alte informații personale despre sistemele securizate. Persoanele individuale nu sunt identificate.

 

 

Oportunități de contactare prin intermediul website-ului

Datorită obligațiilor legale, site-ul nostru conține informații care vă permit să ne contactați electronic rapid și să comunicați direct cu noi. Aceste informații includ o adresă de e-mail și, dacă este necesar, un formular de contact.

 

Dacă ne contactați prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale pe care ni le furnizați vor fi stocate automat. Aceste date pe care ni le-ați comunicat în mod voluntar, vor fi folosite în scopul soluționării solicitării dvs. sau pentru o contactare eficientă. Aceste date nu vor fi transmise terților.

 

 

Ștergerea și blocarea datelor personale

Procesăm doar datele personale ale persoanelor în cauză atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopului de bază sau atât timp cât a fost prevăzut de obligațiile legale care guvernează organizația noastră. În conformitate cu reglementările legale, datele cu caracter personal vor fi șterse dacă nu mai sunt necesare sau la expirarea termenului prevăzut în lege, cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să păstrăm aceste date. În aceste cazuri, datele vor fi blocate.

 

 

Drepturile persoanelor în cauză

a. Dreptul de acces

În orice moment veți putea avea acces gratuit la copiile datelor personale procesate și stocate de noi.

 

 

Acest drept de acces include informații despre scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau urmează să fie divulgate datele cu caracter personal, perioada prevăzută pentru stocarea datelor cu caracter personal (în măsura în care este posibil) sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile de definire a acestei perioade, existența dreptului de modificare sau ștergere a datelor cu caracter personal referitoare la dvs. sau la limitarea prelucrării de către terți sau o obiecție împotriva acestei prelucrări, existența unui drept de apel la o autoritate de reglementare și, în cazul în care datele nu au fost colectate de la dvs., toate informațiile disponibile privind originea datelor și existența oricărui

proces decizional automat, inclusiv profilarea, în conformitate cu articolul 22 alineatul  1 și 4 și - cel puțin în aceste cazuri - informații convingătoare privind logica implicată și efectele intenționate ale unei astfel de procesări.

 

De asemenea, aveți dreptul de a solicita informații cu privire la comunicarea datelor dvs. personale unor terți sau unei organizații internaționale și care sunt măsurile de siguranță adecvate privind această comunicare.

 

 

b. Dreptul la rectificare

De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea imediată a tuturor datelor personale incorecte referitoare la dvs.  În plus, aveți dreptul să solicitați completarea oricăror date personale incomplete, având în vedere scopul prelucrării acestora.

 

 

c. Dreptul la ștergere

De asemenea, aveți dreptul să solicitați ștergerea imediată a datelor referitoare la dvs., stocate de noi, în cazul în care există una dintre următoarele condiții: Datele personale au fost colectate în scopuri sau prelucrate în alt mod pentru care nu mai sunt necesare; vă revocați consimțământul, pe care se bazează prelucrarea, în conformitate cu articolul 6  paragraful. 1 din RGPD sau cu articolul 9, paragraful  2 din RGPD și nu există alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor; depuneți o obiecție împotriva prelucrării în conformitate cu articolul 21, paragraful  1 din RGPD și nu există motive legale imperative de prelucrare sau dacă depuneți o obiecție împotriva prelucrării în conformitate cu articolul 21 paragraful  2 din RGPD; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu dreptul statelor membre la care am aderat; datele cu caracter personal au fost colectate cu privire la serviciile oferite de societatea informațională în conformitate cu art. 8 alin. 1.

 

În cazul în am făcut publice datele personale și suntem obligați să le ștergem în conformitate cu articolul 17 alineatul  1 din RGPD, vom lua măsurile necesare pentru a informa celelalte părți responsabile care procesează datele personale dezvăluite că ați solicitat ștergerea tuturor legăturilor cu aceste date personale, precum și orice copie sau replicare.

 

 

d. Dreptul la restricționarea procesării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dvs. personale în cazul în care există una dintre următoarele condiții:  Precizia datelor personale este contestată de dvs. și, într-adevăr, pe o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor personale date; prelucrarea este ilegală iar dvs. refuzați ștergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb ca utilizarea acestor date personale să fie restricționată; nu mai solicităm date cu caracter personal în scopul prelucrării, cu toate acestea dvs. le solicitați pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau dacă ați depus o contestație împotriva prelucrării în conformitate cu articolul 21 paragraful  1, atâta timp cât rămâne să se stabilească dacă motivele legitime prezentate de compania noastră prevalează asupra alor dvs.

 

e. Dreptul la portabilitatea datelor

Veți putea solicita, în orice moment ca oricare dintre datele dvs., pe care ni le-ați furnizat, să fie publicate într-un format comun și ușor de citit de către computer.  În plus, aveți dreptul să comunicați aceste date unei alte persoane responsabile, fără nicio obstrucție din partea noastră, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul  paragraful. 1 din RGPD sau cu articolul 9, paragraful 2 din RGPD sau pe un contract în conformitate cu articolul 6 alineatul  1 b iar prelucrarea se realizează printr-o procedură automată, dacă prelucrarea nu este necesară pentru administrarea unei sarcini care ne-a fost atribuită, realizată în interes public sau în exercitarea autorității publice.

 

De asemenea, puteți solicita trimiterea datelor personale stocate de noi conform instrucțiunilor dvs. unei alte părți responsabile, atâta timp cât acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și prin aceasta, nu compromite drepturile sau libertățile altor persoane.

 

 

f. Dreptul la recurs

Aveți dreptul, din motive ce rezultă din situația dvs. particulară, de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea respectă articolul 6 paragraful  1 e sau f din RGPD.  Acest lucru este valabil și pentru orice profil bazat pe aceste prevederi.

 

În cazul unei obiecții, vom înceta procesarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem dovedi motivele legitime de prelucrare care predomină asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau în cazul în care prelucrarea susține executarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

 

În cazul în care vă procesăm datele pentru a publicitate directă, aveți dreptul să depuneți în orice moment o obiecție la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul acestui tip de publicitate; acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este asociat cu acest tip de publicitate directă.  Dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopul publicității directe, vom înceta procesarea datele dvs. personale în aceste scopuri.

 

Aveți dreptul, din motive ce rezultă din situația dvs. particulară, de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopul cercetării sau cercetărilor ori statisticilor istorice, în conformitate cu articolul 89 alineatul  1 din RGPD, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unui scop de interes public.

 

În legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale și fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 2002/58, sunteți liber să vă exercitați dreptul de opoziție printr-o procedură automată în care se utilizează specificațiile tehnice.

 

 

g. Dreptul de revocare

Puteți să vă retrageți în orice moment, în viitor, orice consimțământ acordat pentru prelucrarea datelor dvs. personale.

 

 

h. Dreptul de confirmare

Aveți dreptul să solicitați confirmarea faptului că datele dvs. personale sunt procesate.

 

Pentru a exercita oricare dintre drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor direct la datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com sau +49 2735 70-619 sau să contactați oricare dintre angajații noștri

 

 

Automatizarea procesului decizional

Fiind o organizație responsabilă, nu ne angajăm în luarea de decizii sau profilare automată.

 

 

Perioada de retenție

Datele cu caracter personal se vor șterge după expirarea perioadei legale de păstrare,

în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru realizarea sau inițierea contractului.

 

 

Temeiul legal al procesării datelor

În cazul în care v-ați dat consimțământul ca datele dvs. personale să fie prelucrate într-un anumit scop, prelucrarea se va realiza în baza articolului 6 alineatul 1 a din RGPD. Dacă o astfel de prelucrare este necesară pentru a îndeplini sau a iniția un contract cu dvs., procesarea se bazează pe articolul 6, alineatul  1 b din RGPD. În unele cazuri, de exemplu, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, am putea face obiectul unei obligații legale de prelucrare a datelor cu caracter personal. În astfel de cazuri, temeiurile legale sunt prevăzute la articolul 6 alineatul  1 c din RGPD. În cazuri rare, datele pot fi prelucrate, de asemenea, pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau ale unei alte persoane. În acest caz excepțional, prelucrarea se bazează pe articolul 6. alineatul 1 d din RGPD. În cele din urmă, prelucrarea se poate baza și pe articolul 6 alineatul  1 f din RGPD. Acesta este cazul în care prelucrarea are scopul de a proteja un interes legitim pentru compania noastră sau pentru o terță parte, atâta timp cât aceste interese nu sunt depășite de interesele, drepturile civile și de libertățile dvs. fundamentale. Un astfel de interes legitim poate fi asumat dacă sunteți clientul nostru.  Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6, paragraful  1 f din RGPD, interesul nostru legitim este executarea activității noastre zilnice.

 

 

 

 

Furnizarea datelor cu caracter personal

Într-o anumită măsură, furnizarea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege sau de prevederile contractuale. Din acest motiv, poate fi necesar să ne furnizați date personale pentru o procesare ulterioară, pentru a încheia un contract cu dvs., de exemplu. Un exemplu este atunci când încheiați un contract, sunteți obligat să furnizați datele cu caracter personal. Fără furnizarea acestor date, încheierea contractului nu ar putea fi posibilă.

 

Înainte de a ne furniza datele dvs. personale, vă puteți consulta cu Responsabilul nostru pentru protecția datelor. Aceste persoane vă vor explica dacă furnizarea datelor cu caracter personal în cazul dvs. particular este prevăzută de lege sau prin contract și care ar fi consecințele nefurnizării acestor date.

 

 

Securitate

Ca organizație responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal, am luat măsuri de securitate tehnice și organizaționale pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderilor, ștergerilor, manipulărilor și accesului neautorizat. Toți angajații noștri și toate persoanele implicate în prelucrarea datelor sunt obligați să respecte Regulamentul general privind protecția datelor și alte legi referitoare la protecția datelor și să trateze toate datele cu caracter personal ca fiind confidențiale.

 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate și procesate, informațiile sunt criptate înainte de a fi transmise, pentru a evita orice utilizare eronată a datelor de către terți. Măsurile noastre de securitate sunt revizuite în mod continuu, în conformitate cu evoluțiile tehnologice. Cu toate acestea, securitatea transmisiei de date pe internet este în esență vulnerabilă, astfel încât protecția absolută nu poate fi

garantată.

 

 

Modificarea dispozițiilor noastre privind protecția datelor

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica măsurile de securitate și de protecție a datelor, când acest lucru este impus de evoluția tehnologică. În aceste cazuri, vom modifica, în consecință, și informațiile noastre privind protecția datelor Prin urmare, consultați versiunea curentă a declarației noastre privind protecția datelor.

 

 

Link-uri

Dacă utilizați link-urile externe disponibile pe oricare dintre site-urile noastre, această declarație de protecție a datelor nu se aplică acestor linkuri. În cazul link-urilor, ne asigurăm că, în momentul creării acestora, nu a existat nicio încălcare aparentă a legii aplicabile pe site-ul web conectat. Cu toate acestea, nu avem nicio influență asupra respectării de către furnizorii de servicii a reglementărilor privind confidențialitatea și securitatea datelor.

 

Prin urmare, consultați site-urile web ale altor furnizori de servicii și propriile declarații de protecție a datelor.

 

 

Cookies

Când vizitați unul dintre site-urile noastre, este posibil să stocăm informații pe computer sub forma unui cookie. Fișierele cookie sunt mici fișiere text trimise de un server web către browserul dvs. și stocate pe hard disk-ul computerului.

 

În afară de stocarea adresei protocolului de Internet (IP), modulele cookie nu stochează nicio altă formă a datelor personale ale unui utilizator. Aceste informații sunt folosite pentru a vă recunoaște automat când vizitați site-ul nostru din nou și pentru a vă facilita navigarea pe site. De exemplu, cookie-urile ne permit să modificăm un site web în conformitate cu interesele dvs. sau să vă salvați parola, astfel încât să nu trebuiască să o introduceți de fiecare dată când vizitați site-ul web.

 

Firește, puteți să vizualizați site-urile noastre și fără cookie-uri. Dacă nu doriți ca noi să vă recunoaștem computerul, puteți să refuzați stocarea modulelor cookie pe hard disk, selectând opțiunea "Nu acceptați modulele cookie" din setările browserului. Puteți, de asemenea, să ștergeți cookie-urile aflate deja în calculatorul dvs. prin browserul dvs. Pentru a afla cum să faceți acest lucru, consultați informațiile de asistență ale furnizorului dvs. de browser. Dacă nu acceptați niciun cookie, acest lucru poate duce la limitarea unor funcționalități ale serviciului nostru.

 

 

Copii și adolescenți (minori)

Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu ar trebui să ne comunice datele lor personale fără acordul unui părinte sau al unui tutore. Nu solicităm date personale copiilor și adolescenților și nici nu le colectăm sau le transmitem terților.

 

 

Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics; un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează module cookie sau fișiere text stocate pe computerul dvs. și care ne permit să analizăm utilizarea site-ului web de către dvs.

 

Informațiile despre utilizarea de către dvs. a acestui site, generate de cookie sunt, de obicei, transmise către un server Google din SUA, unde sunt stocate. În cazul activării anonimizării IP pe acest site web, adresa dvs. Pi va fi, totuși, abreviată în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care sunt părți la acord în întreg Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din SUA, unde va fi abreviată. Anonimizarea IP este activă pe acest site. Google utilizează aceste informații în numele operatorului acestui website pentru a analiza utilizarea website-ului de către dvs. pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a oferi operatorului website-ului informații suplimentare referitoare la utilizarea website-ului și utilizarea serviciilor asociate prin intermediul Internetului.

 

Adresa IP transmisă de browser ca parte a serviciului Google Analytics nu se confundă cu alte date de la Google. Puteți împiedica stocarea modulelor cookie prin aplicarea setării corespunzătoare din software-ul browserului. Cu toate acestea, vă sfătuim că, astfel, este posibil să nu puteți utiliza pe deplin toate funcțiile acestui website. De asemenea, puteți împiedica Google să capteze și să prelucreze datele generate de cookie referitoare la utilizarea website-ului de către dvs. (inclusiv adresa IP). Pentru aceasta, faceți clic pe link-ul pentru a descărca și instala pluginul browserului: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.