Eficienţă superioară şi mai multă flexibilitate

 • automatizarea flexibilă şi scalabilă a fluxurilor materialelor în interiorul întreprinderii

 • reducerea sustenabilă a timpilor de procesare

 • costuri reduse de investiţie şi de operare

 • sunt necesare puţine lucrări de construire a infrastructurii

 • reducerea costurilor consecutive (minimizarea daunelor survenite în timpul transportului şi a livrărilor eronate)

 • ajustarea optimă la cerinţele dinamice ale pieţei logisticii

 • alcătuirea individuală a propriei flote de sisteme de transport fără şofer

 • flexibilitate maximă la comisionarea în interiorul depozitului

 • transportul nedistructiv şi sigur al diferitelor mărfuri şi suporturi de marfă

 • capacitate de integrare facilă şi cerinţe reduse cu privire la infrastructura (IT)

 • ergonomie îmbunătăţită şi fluxuri optime ale materialelor

 • siguranţă superioară de operare şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru

 • posibilitate de utilizare în condiţii deosebite (spaţii de congelare sau zone periculoase)

 • concept energetic inovator (procese automate şi rapide de încărcare)

 • flexibilitate maximă în ceea ce priveşte ajustările sistemului şi extinderile

[---Error_NoJavascript---]