Comandă inovatoare fără PLC şi calculator

SSI Autocruiser nu necesită nici PLC, nici calculator pentru fluxul materialelor, pentru a ajunge la destinaţie. Fiecare autovehicul este echipat cu un mic buzunar pentru introducerea cartelelor de destinaţie. La încărcare, în autovehicul este introdusă o cartelă corespunzătoare de destinaţie, de exemplu „depozitul de produse finite” sau „expediere”. Pe cartelă este imprimată destinaţia sub forma unui cod de bare. La fiecare ramificaţie de pe traseu, de exemplu, la un comutator, această cartelă este citită de un scaner de coduri de bare.

Punerea în funcţiune a sistemului SSI Autocruiser este rapidă şi nu presupune costuri mari. La modificări ulterioare ale traseului sau la extinderi ale instalaţiei, reprogramarea comutatoarelor este o joacă de copii.

Datorită costurilor de investiţie foarte mici şi reducerii costurilor cu 50 % faţă de tehnologia convenţională de transport, cu SSI Autocruiser vă recuperaţi rapid investiţia efectuată.

[---Error_NoJavascript---]