SSI Carousel

Randament economic maxim

1.000 de colectări pe oră, creşterea cu 50 % a gradului de comasare a depozitului şi conceptul modular al sistemului fac din SSI Carousel o soluţie scalabila şi inteligentă pentru procese dinamice de comisionare cu un nivel superior al performanţei şi randament economic maxim.

SSI Carousel se pretează excelent la manipularea articolelor mici şi a produselor cu rulaj mic şi mediu. Printre acestea se numără produsele farmaceutice, cosmeticele, componentele electronice, suporturile media, alimentele, precum şi articolele standardizate şi articolele mici.

SSI CAROUSEL: PROCESE DEOSEBIT DE EFICIENTE LA DEPOZITAREA ŞI COMISIONAREA ÎN SPAŢII RESTRÂNSE

Sistemul standard SSI Carousel este alcătuit din patru carusele rotative cu câte o unitate automată, decuplată, de încărcare şi descărcare. Încărcarea densă a rafturilor, cu economisirea spaţiului, permite o capacitate de până la 6.000 de recipiente în cazul unui sistem standard cu patru carusele.

La baza fiecărui modul al sistemului, care, în varianta de bază reprezintă un depozit automat pentru articole mici, se află recipientul standard. Recipientele oferite provin din propriile noastre unităţi de producţie, sunt subdivizabile în până la 8 compartimente şi au o capacitate de până la 25 de kilograme. Cutiile de depozitare sunt manipulate de elevatoare complet automate, echipate cu mijloace de ridicare a sarcinilor.

Acestea preiau recipientele pe trasee verticale şi/sau orizontale de transport din locurile de depozitare din cele patru culoare şi le transferă la tehnologia integrată de transport (de tip circuit) a sistemului circular. Acest circuit transportă recipientele la locurile de comisionare. Datorită variabilităţii elevatoarelor în cadrul depozitului, decuplarea mişcărilor permite o dublare a performanţei în comparaţie cu sistemele obişnuite de intralogistică. De asemenea, operaţiile de refacere a stocurilor pot fi integrate perfect în activitatea de comisionare, fără reducerea performanţei.

SSI Carousel este un sistem standard, scalabil şi modular, cu disponibilitate rapidă, uşor de adaptat la cerinţele dumneavoastră şi utilizabil imediat. Aceste caracteristici asigură timpi scurţi de realizare şi o siguranţă pe termen lung a investiţiei. 

SSI Carousel creşte odată cu cerinţele dumneavoastră referitoare la capacitate prin instalarea unor module resp. culoare suplimentare.

Transpunerea consecventă şi ergonomică în practică a principiului goods to man reprezintă un factor esenţial pentru un rulaj continuu şi lucrul fără efort. Interfaţa-utilizator intuitivă confirmă, ghidează şi controlează fiecare operaţie de comisionare cu ajutorul sistemelor Pick by Light şi Put to Light. Locațiile de comisionare pot fi configurate sub formă de sisteme Get and Pick Station sau Pick to Bucket.

Datorită acestor procese de lucru optimizate, rata de comisionare a fiecărui angajat poate creşte până la 1.000 de colectări pe oră, iar rata de erori poate fi redusă aproape la zero.

Locul de muncă poate îndeplini toate funcţionalităţile unui depozit: comisionare, recepţia mărfurilor, procesarea retururilor, inventar, precum şi alte activităţi de îngrijire a articolelor.

 • sistem combinat de sortare şi comisionare

 • sistem de comisionare goods to man (emisii acustice reduse)

 • utilizarea optimă a suprafeţei

 • creştere enormă a eficienţei

 • flux optim al materialelor, timpi mai scurţi de procesare a comenzilor

 • dinamism superior în spaţii restrânse

 • comisionare cu zero erori

 • performanţă constantă a intrărilor şi ieşirilor de marfă din depozit, independentă de gradul de umplere (>acţiuni duale/oră)

 • protecţie maximă a produselor

 • consum redus de energie şi uzură redusă

 • capacitate de integrare şi compatibilitate superioară a sistemului

 • tehnologie inovatoare de depozitare: comasarea semnificativă a depozitului

 • gestiunea stocurilor în timp real

 • controlul datelor de expirare

 • urmărirea loturilor

 • fiabilitate şi disponibilitate maximă

AVEȚI ÎNTREBĂRI SAU OBSERVAȚII?