Work Station

Locuri de muncă pentru recepţia mărfurilor

Locul de muncă pentru recepţia mărfurilor reprezintă interfaţa de aprovizionare internă şi externă cu mărfuri a depozitului. Mărfurile sunt livrate, controlate,  pregătite pentru utilizarea ulterioară şi introducerea în depozit şi sunt mutate în recipiente standard.

La recepţia mărfurilor, acestea sunt preluate din lateral pe masa de lucru, de către o staţie de paleţi, cu înălţime reglabilă electric, sunt introduse prin scanarea codului de bare în sistemul de depozitare cu interfaţă grafică pentru utilizator şi sunt mutate în recipientele de depozitare. Pentru transportul la locul de depozitare, recipientele sunt aşezate pe o bandă transportoare [Link: Transport] dispusă la înălţimea mesei. O altă bandă transportoare asigură evacuarea cutiilor de carton goale. Recipientele integrate pentru deşeuri din plastic şi alte reziduuri, precum şi covoraşele cu rol de amortizare pentru locurile de muncă în picioare completează locul de muncă pentru recepţia mărfurilor.

Rată mare de operare – solicitare redusă a angajaţilor 

Per ansamblu, cu acest model de loc de muncă, în ciuda ratei mari de operare, angajaţii sunt mai puţin solicitaţi. Datorită optimizării ergonomice este posibilă introducerea eficientă a diferitelor articole în depozit, cu un randament mare de depozitare şi o protecţie cât mai mare a produselor. Locurile de muncă SSI SCHAEFER se adaptează oamenilor, nu invers. De aceea, cu sistemul nostru pot fi obţinute creşteri ale productivităţii de până la 20 %.

Ca funcţie suplimentară deja realizată, locul de muncă pentru recepţia mărfurilor conceput de SSI SCHAEFER vă oferă şi posibilitatea de reintroducere mai rapidă în depozit a retururilor.

EFFICIENT WAREHOUSING

  • interfaţă utilizator optimizată ergonomic

  • evitarea lucrărilor de ridicare la locul de muncă datorită utilizării unei mese elevatoare tip foarfecă

  • livrarea mărfurilor pe palet direct la locul de muncă

  • utilizarea covoraşelor pentru locuri de muncă în picioare în scopul evitării oboselii

  • dispunerea geometrică a mărfurilor şi a recipientelor de depozitare cât mai aproape posibil unul de altul

  • concept elaborat de gospodărire a deşeurilor (cicluri de eliminare) pentru eliminarea cartoanelor uzate (bandă pentru cutii de carton uzate), deşeurilor din plastic şi a altor reziduuri (recipiente integrate pentru deşeuri)

  • flux consecvent al mărfurilor, având la bază principiul gravitaţiei

  • asistare vizuală a procesului de introducere în depozit cu o aplicaţie software cu interfaţă grafică pentru utilizator

  • funcţie suplimentară realizată: introducerea în depozit a retururilor de pe piaţa farmaceutică

Aveți întrebări sau observații?