Condiţii diferite de utilizare

Tehnologia roboţilor este un element principal esenţial al sistemului Schäfer Case Picking (SCP). Roboţii sunt folosiţi pentru depaletizarea stratificată. Prin combinarea a trei principii consacrate de prindere: multigrip în vid, cameră vidată şi strângere mecanică, la depaletizare sunt asigurate un dinamism şi o siguranţă funcţională superioare, precum şi manipularea nedistructivă a produselor. Pe de altă parte, roboţii sunt folosiţi pentru paletizarea paleţilor amestecaţi, pentru livrarea în magazine.

SSI SCHAEFER oferă un portofoliu variat de diferite sisteme de depaletizare şi paletizare cu roboţi, care pot fi ajustate în funcţie de cerinţele sectoarelor individuale:

Retail: paletizare stratificată (paletizare rainbow)

Beverage: paletizarea cutiilor de carton, comisionarea turnurilor

Retail, industria auto, 3PL: paletizarea recipientelor

Industria auto: depaletizarea recipientelor