Soluţii individuale

Pentru toate activităţile de paletizare şi depaletizare parametrii proceselor pot fi ajustaţi individual în funcţie de cerinţele dumneavoastră. Astfel, în funcţie de organizarea depozitului, pot fi folosiţi roboţi cu braţ articulat sau roboţi portal.

De asemenea, procesele automatizate asigură implementarea fără probleme în cadrul unei soluţii de sistem integrate. 

Automatizarea completă nu reprezintă însă soluţia optimă pentru fiecare utilizator, motiv pentru care oferim şi soluţii pentru o automatizare care creşte împreună cu afacerea dumneavoastră şi, în consecinţă, o tehnologizare treptată. Deoarece tehnologia şi automatizarea trebuie utilizate cu simţ de răspundere, noi venim şi în acest domeniu în întâmpinarea utilizatorilor cu o ofertă variată de soluţii de automatizare parţială şi sisteme pentru locul de muncă deosebit de flexibile, ergonomice şi inovatoare.

În domeniile în care gama articolelor sau natura proceselor impune utilizarea angajaţilor, optimizarea interfeţei om-maşină necesită analizarea de către experţi a tuturor proceselor şi a condiţiilor cadru. Procesele şi mediul de lucru trebuie adaptate flexibil în funcţie de angajaţii respectivi şi pot contribui suplimentar la reducerea solicitării fizice a angajaţilor.