Dinamică fără blocaje

Datorită designului special al sistemului 3D-MATRIX Solution®, cubul de depozitare este considerat un sistem deschis pe toate laturile – astfel rezultă procese independente, evitându-se în acelaşi timp blocajele. 3D-MATRIX Solution® permite accesul la toate articolele sistemului de depozitare şi deserveşte direct toate locurile de muncă conectate, de tip goods to man, cu articolele din depozit dorite. Peste tot unde anumite activităţi trebuie efectuate de angajaţi, noi acordăm o mare importanţă ergonomiei.

Datorită accesibilităţii nerestricţionate în timpul funcţionării instalaţiei, revizia este foarte simplă. Etapele de extindere pot fi integrate fără efort în infrastructura sistemului existent de gestiune a depozitului.

[---Error_NoJavascript---]