Man and woman are discussing in an office with people sitting on a desk

Protecția datelor cu caracter personal

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE SSI SCHÄFER GERMANIA

Ne bucurăm că sunteți interesați de compania noastră, de produsele și de serviciile noastre și dorim să vă simțiți în siguranță atunci când vizitați site-ul nostru și când vine vorba de protecția datelor dvs. personale.  Pentru că luăm această problemă foarte serios. Respectarea dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și ale noii Legi federale privind datele (BDSG) este foarte importantă pentru noi.

Atunci când colectăm date despre dvs., vrem să știți ce date colectăm și modul în care le folosim. Am pus în aplicare măsuri tehnice și organizaționale pentru a ne asigura că respectăm reglementările privind protecția datelor, atât noi, cât și toți furnizorii de servicii externe cu care colaborăm.

Datele personale reprezintă informații despre identitatea dvs., inclusiv numele dvs., adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail. Aceste informații sunt prelucrate întotdeauna în conformitate cu cerințele Regulamentului general privind protecția datelor și cu alte reglementări din legislația privind protecția datelor aplicabile companiei noastre.

În principiu, nu aveți nicio obligație de a vă dezvălui datele dvs. personale atunci când utilizați site-ul nostru. Cu toate acestea, există anumite cazuri în care trebuie să procesăm datele dvs. personale pentru a vă putea furniza serviciile de care aveți nevoie.

Același lucru este valabil, de exemplu, dacă trebuie să vă trimitem materiale informative sau bunuri pe care le-ați comandat sau dacă trebuie să răspundem întrebărilor dvs. specifice. Când va fi necesar, vă vom sfătui în consecință.

În cazul în care nu vom avea niciun temei juridic pentru prelucrarea datelor dvs. personale, vă vom solicita consimțământul în acest sens.

Mai mult decât atât, stocăm și procesăm numai datele pe care ni le-ați furnizat în mod voluntar și, dacă este cazul, datele pe care le colectăm în mod automat atunci când vizitați site-ul nostru (de exemplu, adresa IP și numele paginilor accesate, browserul pe care l-ați utilizat și sistemul de operare, data și ora accesării, motoarele de căutare utilizate și numele fișierelor descărcate).

Dacă utilizați serviciile noastre, colectăm de obicei doar datele necesare pentru a vă furniza aceste servicii. În cazul în care vă vom solicita alte date, aceste informații sunt opționale.  Datele personale sunt prelucrate numai pentru a furniza serviciile solicitate și pentru a ne proteja propriile interese legitime.

Următoarele categorii de date cu caracter personal pot fi colectate când vizitați pagina noastră de interne sau prin alte prelucrări descrise în această politică de confidențialitate:

 

 • Date de bază (nume, adrese etc.)

 • Alte date personale furnizate de dvs. (interese personale etc.)

 • Date privind contractele (numărul clientului, numărul contractului etc.)

 • Date despre conținut (texte, fotografii, videoclipuri etc.)

 • Date de contact (e-mail, numere de telefon etc.)

 • Metadate (adrese IP, informații despre dispozitive etc.)

 • Date de utilizare (conținutul vizitat, timpii de acces etc.)

 • Persoanele afectate sunt utilizatorii / părțile interesate ale ofertelor noastre.

În contextul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legislații privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale UE și al altor dispoziții privind protecția datelor, organismul responsabil este:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor personale sunt următoarele:

Email: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Responsabilul nostru cu protecția datelor personale este disponibil oricând pentru a răspunde întrebărilor sau nelămuririlor dvs. privind protecția datelor.

Utilizăm datele personale furnizate de dvs. pentru a vă răspunde la întrebări, pentru a procesa comenzile dvs. sau pentru a vă oferi acces la anumite informații sau servicii. În ceea ce privește menținerea relațiilor cu clienții, este posibil ca noi sau vreun furnizor de servicii cu care colaborăm, să folosim aceste date personale pentru a vă oferi informații despre ofertele de produse sau pentru a efectua sondaje online pentru a răspunde mai bine întrebărilor și cerințelor clienților noștri. Baza legală pentru aceste tipuri de prelucrări este articolul 6 paragraful 1b, f) RGPD.
Desigur, vă respectăm dorința de a nu ne furniza datele dvs. personale în chestiuni care nu au legătură cu menținerea relației cu clienții (în special pentru marketingul direct sau pentru cercetarea pieței). Nu vom vinde sau distribui în nici un mod datele dvs. personale niciunor terțe părți.

Vom colecta, procesa și utiliza numai datele personale pe care ni le furnizați în scopurile comunicate. Nu vom transmite datele dvs. personale niciunor terțe părți fără consimțământul dvs. expres în acest sens.

Colectarea datelor cu caracter personal și transmiterea acestora către instituțiile sau autoritățile statului care au dreptul să primească astfel de informații, se efectuează numai în măsura impusă de lege și / sau dacă suntem obligați să facem acest lucru ca urmare a unei hotărâri judecătorești. Angajații și furnizorii noștri de servicii au obligația de a respecta confidențialitatea față de noi și prevederile Regulamentului general privind protecția datelor.

În cazul în care v-ați dat consimțământul ca datele dvs. personale să fie prelucrate într-un anumit scop, prelucrarea se va realiza în baza articolului 6 alineatul 1 a din RGPD. Dacă o astfel de prelucrare este necesară pentru a îndeplini sau a iniția un contract cu dvs., procesarea se bazează pe articolul 6, alineatul  1 b din RGPD. În unele cazuri, de exemplu, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, am putea face obiectul unei obligații legale de prelucrare a datelor cu caracter personal. În astfel de cazuri, temeiurile legale sunt prevăzute la articolul 6 alineatul  1 c din RGPD. În cazuri rare, datele pot fi prelucrate, de asemenea, pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau ale unei alte persoane. În acest caz excepțional, prelucrarea se bazează pe articolul 6. alineatul 1 d din RGPD. În cele din urmă, prelucrarea se poate baza și pe articolul 6 alineatul  1 f din RGPD. Acesta este cazul în care prelucrarea are scopul de a proteja un interes legitim pentru compania noastră sau pentru o terță parte, atâta timp cât aceste interese nu sunt depășite de interesele, drepturile civile și de libertățile dvs. fundamentale. Un astfel de interes legitim poate fi asumat dacă sunteți clientul nostru.  Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6, paragraful  1 f din RGPD, interesul nostru legitim este executarea activității noastre zilnice.

Atunci când folosiți site-urile noastre, următoarele date vor fi stocate din motive organizaționale și tehnice:  Numele paginilor accesate de dvs., browserul pe care l-ați utilizat și sistemul de operare, data și ora accesării, motoarele de căutare utilizate, numele fișierelor descărcate și adresa.

Informațiile colectate sunt necesare pentru a vă oferi un conținut valid pe site-ul nostru. În plus, aceste date tehnice sunt analizate anonim și doar în scopuri statistice, pentru a optimiza în mod continuu site-ul nostru și pentru a ne permite să ne îmbunătățim designul site-ului și să furnizăm informațiile necesare autorităților care se ocupă cu aplicarea legislației pentru urmărirea penală în caz de atac cibernetic. Aceste date sunt stocate separat de alte informații personale despre sistemele securizate. Persoanele individuale nu sunt identificate. Prelucrarea se realizează pe baza interesului nostru legitim de a prezenta pagina noastră de internet în mod eficient și sigur, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 f, articolul 28 RGPD.

Datorită obligațiilor legale, site-ul nostru conține informații care vă permit să ne contactați electronic rapid și să comunicați direct cu noi. Aceste informații includ o adresă de e-mail și, dacă este necesar, un formular de contact. Prelucrarea datelor utilizatorului este efectuată în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 b RGPD. Dacă ne contactați prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale pe care ni le furnizați vor fi stocate automat. Aceste date pe care ni le-ați comunicat în mod voluntar, vor fi folosite în scopul soluționării solicitării dvs. sau pentru o contactare eficientă. Aceste date nu vor fi transmise terților.

Procesăm doar datele personale ale persoanelor în cauză în conformitate cu articolele 17 și 18 RGPD atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopului de bază sau atât timp cât a fost prevăzut de obligațiile legale care guvernează organizația noastră. În conformitate cu reglementările legale, datele cu caracter personal vor fi șterse dacă nu mai sunt necesare sau la expirarea termenului prevăzut în lege, cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să păstrăm aceste date adică, conform reglementărilor comerciale sau fiscal ale AO sau HGB (Codul Comercial German). În aceste cazuri, accesul la date este restricționat.

Fiind o organizație responsabilă, nu ne angajăm în luarea de decizii sau profilare automată.

Datele cu caracter personal se vor șterge după expirarea perioadei legale de păstrare, în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru realizarea sau inițierea contractului.

 

Furnizarea de date cu caracter personal este necesară prin lege sau prin contract în unele cazuri. Din acest motiv, poate fi necesar ca dumneavoastră să ne furnizați informații personale care trebuie prelucrate de noi, cum ar fi atunci când încheiem un contract. De exemplu, vi se va cere să furnizați informații personale pentru formarea unui contract. Nerespectarea acestui lucru poate avea ca rezultat faptul că respectivul contract nu poate fi încheiat.

Puteți contacta agenții noștri de protecție a datelor înainte de a furniza date cu caracter personal. Aceștia vor clarifica dacă furnizarea de date cu caracter personal este cerută de lege sau de contract într-un anumit caz și care ar fi consecințele nerespectării acestor date.

Ca organizație responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal, am luat măsuri de securitate tehnice și organizaționale pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderilor, ștergerilor, manipulărilor și accesului neautorizat. în conformitate cu articolul 32 RGPD. Acestea includ, în special, măsuri pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor. Mai mult, am stabilit procese care să garanteze protecția drepturilor persoanelor vizate, ștergerea datelor cu caracter personal și reacția imediată la periclitarea acestor date. În plus, asigurăm protecția datelor cu caracter personal deja în cursul dezvoltării și selecției hardware-ului și software-ului în conformitate cu principiile articolului 25 RGDP. Toți angajații noștri și persoanele implicate în prelucrarea datelor sunt obligați să respecte Regulamentul general privind protecția datelor și alte legi relevante pentru protecția datelor, precum și să gestioneze cu confidențialitate datele cu caracter personal. În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate și procesate, informațiile sunt criptate înainte de a fi transmise, pentru a evita orice utilizare eronată a datelor de către terți. Măsurile noastre de securitate sunt revizuite în mod continuu, în conformitate cu evoluțiile tehnologice. Cu toate acestea, securitatea transmisiei de date pe internet este în esență vulnerabilă, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată.

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica măsurile de securitate și de protecție a datelor, când acest lucru este impus de evoluția tehnologică. În aceste cazuri, vom modifica, în consecință, și informațiile noastre privind protecția datelor Prin urmare, consultați versiunea curentă a declarației noastre privind protecția datelor.

Dacă utilizați link-urile externe disponibile pe oricare dintre site-urile noastre, această declarație de protecție a datelor nu se aplică acestor linkuri. În cazul link-urilor, ne asigurăm că, în momentul creării acestora, nu a existat nicio încălcare aparentă a legii aplicabile pe site-ul web conectat. Cu toate acestea, nu avem nicio influență asupra respectării de către furnizorii de servicii a reglementărilor privind confidențialitatea și securitatea datelor. Prin urmare, consultați site-urile web ale altor furnizori de servicii și propriile declarații de protecție a datelor.

Când vizitați unul dintre site-urile noastre, este posibil să stocăm informații pe computer sub forma unui cookie. Fișierele cookie sunt mici fișiere text trimise de un server web către browserul dvs. și stocate pe hard disk-ul computerului.

În afară de stocarea adresei protocolului de Internet (IP), modulele cookie nu stochează nicio altă formă a datelor personale ale unui utilizator. Aceste informații sunt folosite pentru a vă recunoaște automat când vizitați site-ul nostru din nou și pentru a vă facilita navigarea pe site. De exemplu, cookie-urile ne permit să modificăm un site web în conformitate cu interesele dvs. sau să vă salvați parola, astfel încât să nu trebuiască să o introduceți de fiecare dată când vizitați site-ul web.

Firește, puteți să vizualizați site-urile noastre și fără cookie-uri. Dacă nu doriți ca noi să vă recunoaștem computerul, puteți să refuzați stocarea modulelor cookie pe hard disk, selectând opțiunea "Nu acceptați modulele cookie" din setările browserului. Puteți, de asemenea, să ștergeți cookie-urile aflate deja în calculatorul dvs. prin browserul dvs. Pentru a afla cum să faceți acest lucru, consultați informațiile de asistență ale furnizorului dvs. de browser. Dacă nu acceptați niciun cookie, acest lucru poate duce la limitarea unor funcționalități ale serviciului nostru.

TYPE OF COOKIE    
persistent cookie  
persistent cookie

COOKIE NAME
nQ_cookieId
nQ_visitId

DOMAIN
client domain
client domain

PURPOSE AND DATA THAT IS STORED
Identify user
Identify user session

EXPIRES
 1 year
 1 year

Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu ar trebui să ne comunice datele lor personale fără acordul unui părinte sau al unui tutore. Nu solicităm date personale copiilor și adolescenților și nici nu le colectăm sau le transmitem terților.

Datele introduse în timpul înregistrării buletinelor informative vor rămâne stocate până când vă veți dezabona de la buletinele noastre informative. Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului furnizat în buletinul informativ sau prin trimiterea unui mesaj corespunzător. Prin dezabonare, obiectați referitor la utilizarea adresei dvs. de e-mail. Adresa dvs. de e-mail, numele dvs. de familie și alte date transmise în legătură cu înregistrarea buletinului informativ vor fi șterse imediat.

Prelucrarea se face pe baza consimțământului destinatarului respectiv în conformitate cu art. 6 alin. 1 a), articolul 7 RGPD în combinație cu § 7 alin. 2 Nr. 3 UWG sau § 7 alin. 3 UWG. Dovada înregistrării utilizatorului pentru buletinul nostru informativ este furnizată pe baza interesului nostru legitim în conformitate cu articolul 6 alin. 1 litera f) RGPD, deoarece acest lucru ne permite să furnizăm dovada consimțământului. Adresa de e-mail furnizată în mod necesar de către utilizator va fi stocată în acest scop până când utilizatorul își va retrage consimțământul de a primi buletinul informativ.

În acest scop, utilizăm software-ul Evalanche al companiei SC-Networks GmbH, Enzianstr. 2, 82319 Starnberg. În acest scop, un contract de procesare a comenzilor în conformitate cu art. 28 GDPR a fost încheiat cu SC-Networks.

Noi stabilim o parolă care protejează accesul direct la informațiile stocate (contul client), pentru fiecare client care se înregistrează corespunzător. Aici puteți vizualiza informații cu privire la comenzile livrate, deschise sau recent trimise și puteți administra detaliile privind adresa, contul bancar și newsletter (buletinul informativ). Sunteți de acord să tratați informațiile personale de acces ca fiind confidențiale și să nu le faceți disponibile terțelor părți neautorizate. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru parole utilizate necorespunzător, decât dacă noi suntem cei responsabili pentru folosirea neadecvată a acestora. Cu funcția „rămâi logat” ne dorim ca vizita dvs. pe site-ul nostru web să fie cât mai plăcută. Această opțiune vă permite să folosiți serviciile noastre fără a fi nevoit să vă identificați de fiecare dată. Totuși, din motive de securitate, va trebui să reintroduceți parola, de exemplu, atunci când doriți să modificați datele personale, sau doriți să plasați o comandă. Vă recomandăm să nu utilizați această funcție pe un calculator utilizat de mai multe persoane. Vă rugăm să rețineți că dacă utilizați o setare care șterge automat cooki-urile stocate după fiecare sesiune, funcția „rămâi logat” nu va mai fi disponibilă.

Puteți să ne trimiteți datele dvs., dacă acestea sunt disponibile în oferta noastră online, prin intermediul formularului de contact. Aceasta se face prin intermediul unui proces de criptare de ultimă generație. În cazul în care ne trimiteți datele dvs. de solicitant prin e-mail, vă rugăm să rețineți că e-mailurile nu sunt trimise în formă criptată și că dumneavoastră, în calitate de solicitant, trebuie să vă asigurați că acestea sunt criptate pe cont propriu. Din acest motiv, nu putem accepta nicio răspundere pentru transmiterea datelor dvs. în acest mod și, prin urmare, vă recomandăm să trimiteți prin poștă, deoarece pe lângă trimiterea documentelor prin e-mail sau, dacă este cazul, utilizând formularul online, este posibil să ne trimiteți documente în acest fel.

În cazul în care solicitarea/cererea pentru una dintre ofertele noastre de locuri de muncă nu reușește, datele dvs. vor fi șterse după șase luni, cu excepția cazului în care ne-ați trimis o revocare justificată înainte de sfârșitul acestei perioade sau ne-ați dat consimțământul pentru stocarea datelor pentru o perioadă prelungită. Acest lucru este necesar pentru a ne putea îndeplini obligațiile în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament, dacă este necesar. Dacă ați trimis facturi pentru rambursarea călătoriei, acestea vor fi stocate în conformitate cu dispozițiile legale și eliminate după expirarea perioadelor legale de păstrare.

Vom prelucra datele dvs. furnizate exclusiv în scopul procesării procedurii de solicitare. Acest lucru se face pe baza articolului 6 alin. 1 b) RGPD sau, în cazul în care prelucrarea în proceduri judiciare devine necesară, în baza art. 6 alin. 1 f) RGDP și § 26 RGDP. Dacă, de asemenea, ne furnizați în mod voluntar date personale speciale, cum ar fi date privind sănătatea, vom prelucra aceste date în baza articolului 9 alineatul 2 a) RGDP. În cazul în care acest lucru este necesar pentru practica profesională dorită, solicităm categorii speciale de date cu caracter personal în baza articolului 9 alineatul 2 b) RGDP.

Pentru expedierea comenzii dvs., vom transmite adresa dvs. și, dacă este necesar, adresa dvs. de e-mail și numărul de telefon către compania de logistică însărcinată cu livrarea pentru coordonarea numirii. Datele dvs. vor fi transmise pentru executarea contractului în baza art. 6 alin. 1 b) RGPD.

Unele produse sunt livrate direct de la producător. În acest caz, vom transmite adresa dvs. producătorului pentru livrarea bunurilor comandate. Datele dvs. vor fi transmise pentru executarea contractului în baza art. 6 alin. 1 b) RGPD.

Pentru a vă putea oferi plăți în avans (plata în cont, plata în rate etc.), trebuie să ne asigurăm că acest tip de procesare a plăților nu este folosit în mod abuziv și consumatorii sunt protejați de supraîncărcarea economică. Prin urmare, compania noastră este conectată la sistemul de avertizare a bonității agenției de credit (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Association of Clubs Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Strasse 192, 50735 Cologne) pentru protejarea împotriva neplății bazate pe insolvabilitate, abuzuri din cauza neplății și a utilizării abuzive de către terți.

Pe baza intereselor noastre legitime în temeiul articolului 6 paragraful 1 f) RGPD în comunicarea și informarea utilizatorilor și părților interesate ale serviciilor noastre, menținem diverse prezențe în rețelele sociale. În cazul în care furnizorii platformei respective obțin consimțământul utilizatorilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acest lucru se face pe baza articolului 6 alineatul 1 a), articolul 7 RGDP.

Nu este exclus ca datele personale ale utilizatorilor din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European să poată fi prelucrate.

Datele personale ale utilizatorilor sunt prelucrate în mod regulat în scopul cercetării de piață și al publicității. Pe baza datelor de utilizator, sunt create profiluri care fac posibilă, de exemplu, afișarea publicității care corespunde intereselor presupuse ale utilizatorului respectiv. Acest lucru se face regulat prin plasarea cookie-urilor pe dispozitivul utilizat de utilizator.

Solicitările de informații și afirmarea drepturilor dvs. trebuie trimise direct furnizorilor respectivi enumerați mai jos, deoarece aceștia au acces numai la datele personale ale utilizatorilor, pot lua măsurile adecvate și pot furniza informații.

Dacă totuși aveți nevoie de ajutor în exercitarea drepturilor dvs., puteți, de asemenea, să ne contactați.

Putem să ne menținem prezența pe următoarele rețele sociale:

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland (Facebook), Data Policy https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out Possibilities https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen or http://www.youronlinechoices.com/

 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter), Privacy Policy https://twitter.com/privacy, Opt-Out Opportunities https://twitter.com/personalization,

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google.  Youtube), Privacy Policy https://policies.google.com/privacy, Opt-Out-Options  https://adssettings.google.com/authenticated

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn) - Privacy Policy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out-Optionshttps://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 • XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany (Xing) - Privacy Policy and Opt-Out-Options  https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Acest site utilizează Google Analytics; un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Utilizarea include modul Universal Analytics, care permite atribuirea datelor, sesiunilor și interacțiunilor pe mai multe dispozitive pentru un cod de utilizator pseudonim și analizează astfel activitățile unui utilizator pe toate dispozitivele.

Google Analytics utilizează așa-numitele cookie-uri. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe computer și permit o analiză a utilizării paginii internet de către dvs. Informațiile generate de cookie despre utilizarea paginii de internet de către dvs. sunt de obicei transferate pe un server Google din SUA și stocate acolo. Cu toate acestea, dacă anonimizarea IP este activată pe această pagină de internet, Google va restricționa în prealabil adresa dvs. IP în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state părți ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din SUA și va fi stocată acolo. Dorim să subliniem că pe această pagină de internet Google Analytics a fost extins pentru a include anonimizarea IP pentru a asigura colectarea anonimă de adrese IP (așa-numita mascare IP). Adresa IP transmisă de browser în contextul Google Analytics nu este fuzionată cu alte date Google. Informații suplimentare privind condițiile de utilizare și protecția datelor pot fi găsite la adresa https://www.google.com/analytics/terms/gb.html sau la adresa https://policies.google.com/?hl=ro.


În numele nostru, Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea paginii de internet de către dvs., pentru a compila rapoarte privind activitatea pe pagina de internet și pentru a ne furniza alte servicii, operatorul paginii de internet, în legătură cu utilizarea paginii de internet și utilizarea internetului.

Prelucrarea se efectuează în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 fraza 1 a) RGPD pe baza consimțământului dvs.

Destinatarul datelor prelucrate este Google.

Datele trimise de noi și legate de cookie-uri, ID-uri de utilizator (de exemplu, ID-ul de utilizator) sau ID-uri de publicitate sunt șterse automat după 14 luni. Datele a căror perioadă de păstrare a fost atinsă sunt șterse automat o dată pe lună.


Vă puteți retrage consimțământul în orice moment cu efect pentru viitor prin împiedicarea stocării cookie-urilor de către o setare corespunzătoare a software-ului dvs. de browser; cu toate acestea, am dori să subliniem faptul că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza în întregime toate funcțiile acestei pagini de internet.

De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze datele generate de cookie și cu privire la utilizarea paginii de internet (inclusiv adresa dvs. IP) și prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând plugin-ul de browser disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout hl = en-GB.

De asemenea, puteți utiliza module cookie de renunțare pentru a preveni colectarea viitoare a datelor atunci când vizitați această pagină de internet. Pentru a împiedica colectarea de date de către Universal Analytics pe diferite dispozitive, trebuie să renunțați la toate sistemele utilizate.

Dacă dați click aici, se va seta cookie-ul de ieșire:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Noi utilizăm YouTube pentru difuzarea materialelor video. Acestea sunt difuzate în modul Protecția Datelor extinsă [CV1]. La fel ca celelalte site-uri web, YouTube utilizează cookies pentru colectarea informațiilor legate de vizitatorii site-ului lor. YouTube folosește aceste informații pentru statistici video, prevenirea fraudelor, îmbunătățirea funcțiilor și altele. Aceasta stabilește, de asemenea, o legătură cu rețeaua Google dublu-click. Când porniți un video, aceasta pornește alte procese de analizare a informațiilor. Noi nu putem influența acest lucru. Mai multe informații despre protecția datelor la YouTube, puteți găsi în declarația acestora privind confidențialitatea informațiilor: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Dublu-click de la Google este un serviciu al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"). Acesta folosește cookies pentru a vă arăta reclame relevante pentru dvs. În acest proces, browser-ului dvs. îi va fi atribuit un număr pseudonim de identificare (ID), pentru a verifica ce reclame au fost expuse în browserul dvs. și care au fost vizualizate prin click. Cookie-urile nu conțin informații personale. Utilizarea de cookies Dublu-click doar permite Google și website-urilor partenere ale acestuia, să schimbe reclamele în funcție de vizitele dvs. precedente pe site-ul nostru sau pe alte site-uri de pe internet. Informațiile generate de cookie-uri vor fi transmise unui server Google din Statele Unite pentru evaluare și stocare acolo. Google constată prevederile de confidențialitate a informațiilor din acordul „Protecția informațiilor” și le înregistrează în programul „Protecția informațiilor” al Departamentului de Comerț al Statelor Unite. Informațiile vor fi trimise de Google către terțele părți doar dacă sunt solicitate de lege sau în contextul procesării unei comenzi. În nicio circumstanță, Google nu va combina aceste informații cu altele pe care le-a colectat.

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu procesarea informațiilor colectate despre dvs. de către Google, cu metodele de procesare a informațiilor descrise mai sus, precum și cu scopul specificat. Puteți preveni stocarea cookie-urilor, folosind setarea corespunzătoare din browser-ul dvs.; cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că dacă faceți acest lucru, nu veți putea folosi toate funcțiile site-ului la întreaga lor capacitate. În plus, puteți împiedica colectarea și procesarea de informații generate de cookies cu ocazia folosirii site-ului (inclusiv a adresei IP), prin instalarea plug-in-ului disponibil în link-ul care se află sub titlul Dezactivare Dublu-click. Alternativ, puteți dezactiva cookie-urile Dublu-click cu această opțiune.

Dreptul de acces

În orice moment, în conformitate cu articolul 15 RGPD, veți putea avea acces gratuit la copiile datelor personale procesate și stocate de noi.

Acest drept de acces include informații despre scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau urmează să fie divulgate datele cu caracter personal, perioada prevăzută pentru stocarea datelor cu caracter personal (în măsura în care este posibil) sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile de definire a acestei perioade, existența dreptului de modificare sau ștergere a datelor cu caracter personal referitoare la dvs. sau la limitarea prelucrării de către terți sau o obiecție împotriva acestei prelucrări, existența unui drept de apel la o autoritate de reglementare și, în cazul în care datele nu au fost colectate de la dvs., toate informațiile disponibile privind originea datelor și existența oricărui

proces decizional automat, inclusiv profilarea, în conformitate cu articolul 22 alineatul  1 și 4 și - cel puțin în aceste cazuri - informații convingătoare privind logica implicată și efectele intenționate ale unei astfel de procesări.

De asemenea, aveți dreptul de a solicita informații cu privire la comunicarea datelor dvs. personale unor terți sau unei organizații internaționale și care sunt măsurile de siguranță adecvate privind această comunicare.

Dreptul la rectificare

De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea imediată a tuturor datelor personale incorecte referitoare la dvs.  În plus, aveți dreptul să solicitați completarea oricăror date personale incomplete, având în vedere scopul prelucrării acestora.

Dreptul la ștergere

De asemenea, în conformitate cu articolul 17 RGPD, aveți dreptul să solicitați ștergerea imediată a datelor referitoare la dvs., stocate de noi, în cazul în care există una dintre următoarele condiții: Datele personale au fost colectate în scopuri sau prelucrate în alt mod pentru care nu mai sunt necesare; vă revocați consimțământul, pe care se bazează prelucrarea, în conformitate cu articolul 6  paragraful. 1 din RGPD sau cu articolul 9, paragraful  2 din RGPD și nu există alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor; depuneți o obiecție împotriva prelucrării în conformitate cu articolul 21, paragraful  1 din RGPD și nu există motive legale imperative de prelucrare sau dacă depuneți o obiecție împotriva prelucrării în conformitate cu articolul 21 paragraful  2 din RGPD; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu dreptul statelor membre la care am aderat; datele cu caracter personal au fost colectate cu privire la serviciile oferite de societatea informațională în conformitate cu art. 8 alin. 1.

În cazul în am făcut publice datele personale și suntem obligați să le ștergem în conformitate cu articolul 17 alineatul  1 din RGPD, vom lua măsurile necesare pentru a informa celelalte părți responsabile care procesează datele personale dezvăluite că ați solicitat ștergerea tuturor legăturilor cu aceste date personale, precum și orice copie sau replicare.

Dreptul la restricționarea procesării

Aveți dreptul, în conformitate cu articolul 18 RGPD, să solicitați restricționarea procesării datelor dvs. personale în cazul în care există una dintre următoarele condiții:  Precizia datelor personale este contestată de dvs. și, într-adevăr, pe o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor personale date; prelucrarea este ilegală iar dvs. refuzați ștergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb ca utilizarea acestor date personale să fie restricționată; nu mai solicităm date cu caracter personal în scopul prelucrării, cu toate acestea dvs. le solicitați pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau dacă ați depus o contestație împotriva prelucrării în conformitate cu articolul 21 paragraful  1, atâta timp cât rămâne să se stabilească dacă motivele legitime prezentate de compania noastră prevalează asupra alor dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor

Veți putea solicita, în conformitate cu articolul 20 RGPD, în orice moment ca oricare dintre datele dvs., pe care ni le-ați furnizat, să fie publicate într-un format comun și ușor de citit de către computer.  În plus, aveți dreptul să comunicați aceste date unei alte persoane responsabile, fără nicio obstrucție din partea noastră, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul  paragraful. 1 din RGPD sau cu articolul 9, paragraful 2 din RGPD sau pe un contract în conformitate cu articolul 6 alineatul  1 b iar prelucrarea se realizează printr-o procedură automată, dacă prelucrarea nu este necesară pentru administrarea unei sarcini care ne-a fost atribuită, realizată în interes public sau în exercitarea autorității publice.

De asemenea, puteți solicita trimiterea datelor personale stocate de noi conform instrucțiunilor dvs. unei alte părți responsabile, atâta timp cât acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și prin aceasta, nu compromite drepturile sau libertățile altor persoane.

Dreptul de a obiecta

Aveți dreptul, în conformitate cu articolul 20 RGPD, din motive ce rezultă din situația dvs. particulară, de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea respectă articolul 6 paragraful  1 e sau f din RGPD.  Acest lucru este valabil și pentru orice profil bazat pe aceste prevederi.

În cazul unei obiecții, vom înceta procesarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem dovedi motivele legitime de prelucrare care predomină asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau în cazul în care prelucrarea susține executarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

În cazul în care vă procesăm datele pentru a publicitate directă, aveți dreptul să depuneți în orice moment o obiecție la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul acestui tip de publicitate; acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este asociat cu acest tip de publicitate directă.  Dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopul publicității directe, vom înceta procesarea datele dvs. personale în aceste scopuri.

Aveți dreptul, din motive ce rezultă din situația dvs. particulară, de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopul cercetării sau cercetărilor ori statisticilor istorice, în conformitate cu articolul 89 alineatul  1 din RGPD, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unui scop de interes public.

În legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale și fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 2002/58, sunteți liber să vă exercitați dreptul de opoziție printr-o procedură automată în care se utilizează specificațiile tehnice.

Dreptul de revocare

Puteți să vă retrageți în orice moment, în viitor, orice consimțământ acordat pentru prelucrarea datelor dvs. personale, în conformitate cu articolul 7 alin. 3 RGPD.

Dreptul de confirmare

Aveți dreptul să solicitați confirmarea faptului că datele dvs. personale sunt procesate.

Dreptul la apel

În plus, aveți dreptul să faceți reclamație la o autoritate de supraveghere în conformitate cu articolul 77 RGPD. Ca regulă, puteți contacta autoritatea de supraveghere la locul dvs. de rezidență, la locul de muncă sau la sediul societății noastre.