Green Bulding

Eficienţă energetică

Protejarea resurselor cu un consum energetic optim  

Un consum energetic optimizat al depozitului dumneavoastră protejează mediul înconjurător şi reduce în acelaşi timp costurile cu operarea şi întreţinerea instalaţiei. Pe termen lung aceasta nu înseamnă doar o conştiinţă împăcată, ci asigură în plus şi profitabilitatea investiţiei.

Datorită cunoştinţelor solide de specialitate şi experienţei îndelungate, SSI SCHAEFER asigură, încă din etapa de proiectare a logisticii şi a clădirii, implementarea unui concept de gestionare eficientă a depozitului din punct de vedere al consumului energetic. Datorită gamei noastre largi de prestaţii pentru intralogistică, noi gândim în termeni de sisteme şi soluţii generale care vă asigură succesul într-un mod eficient şi sustenabil.

Iată câteva puncte pentru care vă oferim consultanţă şi pe care le implementăm împreună cu dumneavoastră:

 • Utilizarea energiilor regenerative

  • Ce posibilităţi există în domeniul fotovoltaic, al geotermiei sau al sistemelor termice solare?

 • Iluminare

  • Sunt instalate corpuri economice de iluminat? Există un concept de monitorizare a prezenţei?

 • Încălzire

  • Există instalaţii complementare utile, ca de exemplu sisteme de încălzire cu peleţi, sisteme de termoficare cu instalaţii pe bază de biogaz sau corpuri negre?

 • Măsuri constructive

  • Poate fi realizat un concept de acoperiş şi faţadă cu un consum optim de energie? Porţile, uşile şi zonele de control al accesului sunt suficient de bine izolate?

  • Care ar fi efectul unei soluţii compacte de depozitare asupra eficienţei energetice?

EFICIENŢĂ ENERGETICĂ SSI SCHAEFER

Green Building şi Green Logistics

Noi acordăm o atenţie deosebită sustenabilităţii imobilelor şi clădirilor ecologice. Acestea sunt grupate sub eticheta Green Logistics. La SSI SCHAEFER beneficiaţi, la cerere, de certificări ale clădirilor cu un simbol de calitate recunoscut pe plan internaţional, care se traduce prin construcţii sustenabile şi cu un consum energetic eficient. La cerere, experţii noştri certifică clădirile conform DGNB, LEED sau BREEAM.

În funcţie de gradul de tehnologizare al unei clădiri logistice, este necesară energie electrică pentru alimentarea locurilor de muncă, a echipamentelor de transport orizontal şi a altor tehnologii sau pentru răcirea halelor. De asemenea, trebuie amenajate spaţii pentru infrastructură, de exemplu staţii trafo sau staţii centralizate şi descentralizate de încărcare. O planificare bună a logisticii şi a construcţiilor poate compensa o parte a costurilor cu energia electrică printr-un concept energetic adecvat. Conform devizei „atât de mult cât este necesar, dar cât mai puţin posibil”, conceptele de încărcare a bateriilor sau operarea tehnologiei logistice optimizată din punctul de vedere al consumului energetic oferă, de exemplu, un potenţial semnificativ de economisire.

Şi depozitarea compactă a mărfurilor urmăreşte acest scop: prin compactarea maximă a unei suprafeţe de depozitare existente, capacitatea de depozitare pe aceeaşi suprafaţă poate creşte cu peste 90 % sau se poate obţine o creştere a suprafeţei utile cu peste 40 %. Acesta este un beneficiu pentru utilizator, deoarece atât cantitatea mai mare de mărfuri depozitate, cât şi volumul mai mic al construcţiilor şi costurile reduse cu clădirea şi răcirea reprezintă o alternativă economică faţă de consumul constant de energie într-o hală de depozitare cu temperatură controlată.

De asemenea, noi oferim clienţilor noştri un audit energetic conform EN 16247, aşadar o evaluare energetică a imobilelor. Totodată oferim asistenţă la implementarea unui sistem de management al energiei şi la certificarea conform ISO 50001. Toate acestea se aliniază scopului general de a identifica şi implementa împreună cu clientul măsuri de optimizare a consumului energetic. În cadrul măsurilor de optimizare efectuăm calcule de rentabilitate a investiţiilor (return on investment). Noi controlăm aceste măsuri prin audituri periodice şi demonstrăm astfel efectiv economiile realizate.

La realizarea conceptului şi implementarea unui sistem de depozitare şi comisionare SSI SCHAEFER, eficienţa energetică face parte integrantă din proiectarea instalaţiei. Aceasta include printre altele:

 • dispunerea optimizată a componentelor instalaţiilor, în funcţie de căile de transport

 • utilizarea unor componente şi mecanisme de acţionare eficiente din punct de vedere energetic

 • construcţii uşoare

 • concepte compacte de depozitare

 • utilizarea unor variante de mecanisme de acţionare cu un grad de eficienţă optimizat

 • reducerea puterii de acţionare prin compensarea masei proprii

 • minimizarea frecării prin combinaţii adecvate ale materialelor

 • oprirea în funcţie de necesitate

 • controlul inteligent al axelor principale ale maşinilor de deservire a rafturilor

 • dispozitive de recuperare a energiei

Cum vă putem fi de folos?