Industry solutions 4.0

Provocări pentru intralogistică:

  • Industria auto: soluţii speciale pentru automatizarea aprovizionării producţiei şi a montajului în cadrul unor procese de tip just-in-time sau just-in-sequence.

  • Industria chimică: depozitarea substanţelor periculoase pe paleţi şi transportul la diferite domenii de temperatură, cu respectarea anumitor condiţii şi prevederi.

  • Celuloză & hârtie: sarcini şi volume mari

  • Electronică: cerinţe speciale privind mediul de lucru

  • Inginerie mecanică: procese complexe şi amenajarea specifică a locului de muncă.