Utilizare specifică

Vom colecta, procesa și utiliza numai datele personale pe care ni le furnizați în scopurile comunicate. Nu vom transmite datele dvs. personale niciunor terțe părți fără consimțământul dvs. expres în acest sens.

Colectarea datelor cu caracter personal și transmiterea acestora către instituțiile sau autoritățile statului care au dreptul să primească astfel de informații, se efectuează numai în măsura impusă de lege și / sau dacă suntem obligați să facem acest lucru ca urmare a unei hotărâri judecătorești. Angajații și furnizorii noștri de servicii au obligația de a respecta confidențialitatea față de noi și prevederile Regulamentului general privind protecția datelor.