Användande av produkter från Salesforce Germany GmbH

Vi använder CRM modul från Salesforce.com med representation i Tyskland för kundtjänst och för att förbättra användarupplevelsen: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Munich, Germany. Adressen för det amerikanska moderbolaget är: The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA.

Användares personuppgifter används av Salesforce för att behandla förfrågningar och delas inte med tredje part. Det kan vara nödvändigt att behandla följande personuppgifter vid behandling av förfrågan, till exempel e-postadress, namn och adress. När du kontaktar oss via kontakformuläret på vår hemsida sparas personuppgifterna som samlats in i Salesforce. I det fall användare inte vill att Salesforce ska behandla deras personuppgifter erbjuder vi alternativa kommunikationsmedel (mail, e-post, telefon, fax).

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är vårt berättigade intresse för effektiv behandling av användares förfrågningar i enlighet med artikel 6.1 (f) GDPR.

Salesforces personuppgiftspolicy är tillämplig och går att finna på följande URL: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Salesforce.com, Inc. är ansluten till EU US Privacy-Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active) och garanterar därmed att de efterlever kraven i europeisk dataskyddslagstiftning.