IMELO truck

IMELO avfallslogistik

IMELO produktprogram, praktiska produkter för praktiska lösningar

IMELO är ett produktprogram för informationshantering för avfallslogistik som sedan 15 år utvecklas och produceras av ”Institut für Entsorgung und Umwelttechnik GmbH”, ett företag i SSI SCHÄFER-gruppen.

IMELO  består av fem huvudsakliga produktområden.

  • IMELO OFFICE Hantering av behållardistribution, distrikts- och ruttplanering

  • IMELO CONSULT Konsultverksamhet och innovativa affärskoncept

  • IMELO FLEET Fordonsdatorer, identifierings- och vägningssystem

  • IMELO PARTS Maskin- och programvarukomponenter

  • IMELO SERVICES Service i samband med behållare


Redan år 2000 utvecklades de första informationshanteringslösningarna för avfallslogistik. Dessa utgör grunden för dagens system och produkter. Fortfarande utvecklas alla lösningar och komponenter i nära samarbete med användarna enligt principen Praktiska produkter för praktiska lösningar.

Heltäckande support

En annan gren av företaget är konsultverksamhet inom miljöområdet under varumärket IFEU (Institutet för energi- och miljöforskning). Experterna i IFEU kan anlitas för praktisk och pålitlig rådgivning inom området miljö och farliga ämnen, och för myndighetskontakter, energikonsultverksamhet och även revision.

NEDLADDNING

Brochure IMELO Avfallslogistik

Brochure IMELO

4.6 MB
Hur kan vi hjälpa?