Stålbehållare

Soptunnor för smart avfallshantering och återvinning

Kombinationen av stor volym, bekväm hantering och möjlighet till olika extrautrustningar gör våra kärl av galvaniserat stål universellt användbara för avfallshantering.

Oavsett om du samlar in papper eller glas eller ska hantera oljehaltigt avfall – SSI SCHÄFER har det rätta stålkärlet för varje behov.

  • Tvåhjuliga kärl, för korrekt omhändertagande av oljehaltigt avfall

  • Modultainer®, lämpliga för alla slag av avfallshantering och återvinning

  • Depåcontainer, För central insamling av glas, papper etc. 

  • Frontlastcontainer, Modern och ekonomisk lösning för insamling av stora avfallsvolymer

Hög kvalitet – lång livslängd 

Sammanfattningsvis spelar systemens och produkternas kvalitet en avgörande roll. Avfallsbehållarna måste vara robusta och hållbara för att klara daglig användning. Hos SSI SCHÄFER är tillverkningen föremål för konstanta kvalitetstest, både i den löpande produktionen och av externa provningsorgan. Våra behållare har en livslängd på över 25 år.

GMT Steel Oleocont

Tvåhjuliga soptunna i stål

Modultainer

Modultainer®

depotcontainer.jpg

Depåcontainer

frontlader.jpg

Frontlastade behållare

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]