depotcontainer.jpg

Depåcontainer

För smart avfalls och återvinningshantering

Vare sig det handlar om glas, papper, läder, vinyl, plast, textilavfall, restavfall eller elektronikskrot – med våra depåbehållare av galvaniserad stålplåt kan upp till tre återvinningsbara material samtidigt uppsamlas i en behållare. Självstängande luckor på inkastöppningarna skyddar mot brandutveckling och regnvatteninträngning.

Du erhåller högeffektiv, snabb och enkel tömning (enmansoperation) med det beprövade systemet från SSI SCHÄFER.

Enkammar- och flerkammarsystem

Med vårt enkammarsystem kan endast ett återvinningsbart material samlas upp i depåcontainern. Detta rekommenderas särskilt på platser med hög förekomst av ett material. Med flerkammarsystemet däremot sker en separering. Behållaren är med skiljeväggar indelad i upp till tre kammare. Tack var vårt modulära grundsystem är eftermontering av skiljeväggar alltid möjlig. 

Snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt

Du kan dra nytta av en prestandaökning på 66 % jämfört med andra depåcontainrar när du använder depåcontainersystemet från SSI SCHÄFER. För dig betyder det att depåcontainrar från SSI SCHÄFER kan tömmas 20 gånger på en timme mot endast 12 för standard-depåcontainrar. Även vår bullerdämpning överträffar standardvärdena. Emissionsvärdena när glasflaskor kastas i depåcontainern underskrider den av den tyska miljömyndigheten fastställda bullergränsen för klass 1. Därför betecknas vårt system som ”lågbullrande”. Vi uppnår detta genom en flexibel inkastlucka av gummi, skumplastbeläggning på alla sidoväggar och bottnen, en ljudisolerande matta i locket samt en plastbelagd fallbroms. Dessutom garanterar vår beprövade Grumbach-system dig en extra bullerdämpande effekt vid tömning – det optimala nedsänkningsdjupet för behållaren säkerställer en tyst, golvnära tömning i uppsamlingsfordonet. 

DEPÅCONTAINER AV GALVANISERAD STÅLPLÅT

  • Tillval: Depåcontainer 3,2 m3 – omonterad/skruvbar Reducering av transportvolymen med 70 %, snabb och enkel montering på plats, skadade delar kan bytas ut individuellt, specialutföranden är kompatibla med existerande depåcontainersystem

  • Modulärt grundsystem som när som helst tillåter en snabb förändring: Med skiljeväggar kan depåcontainern indelas i två eller tre kamrar, så att upp till tre återvinningsbara material kan uppsamlas samtidigt.

  • Tillval: Skiljeväggar för två- och trekammarsystem, bullerdämpning, speciallucka för textilavfall, stor inkastlucka för läder, vinyl och plast/restavfall, lackering

  • Självstängande luckor på inkastöppningarna skyddar mot brandutveckling och regnvatteninträngning

  • Robust och hållbar: Kvalitetsprodukt tillverkad av galvaniserad stålplåt, kan lackeras på begäran

  • Större effektivitet: 20 tömningar av depåcontainrar från SSI SCHÄFER mot endast 12 tömningar av standard-depåcontainrar under en timme

  • Andra inkastöppningar eller skiljeväggar kan monteras med enkla åtgärder

  • Specialutföranden för skrymmande förpackningsavfall

  • Hörnreflexer och informationsdekaler för märkning.

  • Behållarstorlekar: 1,6 m3, 3,2 m3 och 5,0 m3

NEDLADDNING

Brochure Depotcontainer EN

Brochure Depotcontainer EN

540.7 KB
Hur kan vi hjälpa?