GMT Steel Oleocont

Tvåhjuliga soptunnor i stål

Kärl av galvaniserat stål – för korrekt omhändertagande av oljehaltigt avfall

Oleocont® från SSI SCHÄFER är en specialbehållare för uppsamling och förvaring av oljehaltigt avfall. Den används i verkstäder, på mackar och andra arbetsplatser med förhöjd brandrisk. Hanteringen är mycket enkel: Den används på samma sätt som ett standardkärl. Den uppfyller gällande brandskyddsföreskrifter och garanterar både renlighet och säkerhet.

I det alternativa Oleocont®-utförandet enligt bestämmelserna i den tyska förordningen om transport av farligt gods (GGVS) är vår behållare också godkänd för transport och förvaring av fast och farligt gods enligt GGVS-klassificeringen (i Sverige ADR-S). 

Stor avfallsbehållare GMT 240 i stål för avfallsuppsamling på platser med hög brandrisk

Stor kapacitet, hög stabilitet, enkel hantering och lång hållbarhet kännetecknar vår avfallsbehållare GMT 240 i stål. Detta är det rätta avfallskärlet för företag där brandrisk förekommer. Tömningen sker med den standardiserade lyft-tipp-anordningen enligt Europastandard. Vårt storsopkärl är tillverkad av galvaniserad stålplåt och är alltså eldsäker.

 

FÖRDELAR

 • Tillval: GGVS-godkänd (i Sverige ADR-S) med två spännlås, komplettering av gamla behållare till GGVS-godkänd

 • Särskilt lämpad för: verkstäder, bensinmackar, industri och företag med förhöjd brandrisk

 • Isolering av lock och behållare med gummibuffertar, förhindrar gnistbildning

 • För optimal påfyllning och tömning av behållaren kan locket fällas ned helt

 • Tillverkad av galvaniserad stålplåt, alltså inte brännbar

 • Tippkrage för tipptömning enligt EN 840

 • Finns i storleken 240 liter

 • Tillval: Inkörningsfickor för gaffeltruck för tömning på centralt uppsamlingsställe

 • Tillverkad av galvaniserad stålplåt, alltså inte brännbar

 • Enkel hantering och samtidigt robust och stabil

 • Tätsvetsad konstruktion inklusive tippkanten

 • Stor soptunna i 240-litersutförande

Hur kan vi hjälpa?